Szwajcarzy radzą, jak organizować system opieki zdrowotnej

Autor: KL • • 08 lipca 2017 11:36

Polski system opieki zdrowotnej nadal nie radzi sobie ze skoordynowanym leczeniem pacjentów. Główny akcent w procesie terapii wciąż położony jest na realizację konkretnych procedur. Decydenci chcą to zmienić, a Szwajcarzy podpowiadają, jak osiągnąć cel.

O kształcie i kierunku reform w polskim systemie ochrony zdrowia rozmawiano 26 maja br. w czasie VII Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu w Warszawie. Spotkanie poświęcone było opiece zdrowotnej zorientowanej na potrzeby pacjenta.

Zebrani na Forum eksperci zwracali uwagę, że oczekiwana długość życia rośnie spektakularnie, ale jego ostatnie lata generują największe koszty związane z opieką medyczną, ponieważ w tym okresie najczęściej występują liczne choroby. Demografia jasno wskazuje, że populacja seniorów będzie coraz liczniejsza, dlatego należy znaleźć najlepszy sposób wydatkowania pieniędzy w tym obszarze. Takim rozwiązaniem ma być wdrożenie w kraju koordynowanej opieki medycznej.

Obecnie Szwajcaria jest jednym z państw, w których taki model sprawdza się od lat. Tamtejsi pacjenci są na tle innych państw grupą najbardziej zadowoloną z działalności systemu ochrony zdrowia.

Zdaniem dr. Ignazio Cassis, członka Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej, sukces tego systemu polega na tym, że to nie decydenci kreują jego działalność. - To dzieje się z dala od polityki. O wszelkich innowacjach i przekształceniach decyduje się oddolnie. Głos wiodący mają lekarze i ubezpieczyciele. To doświadczenie lekarzy pokazuje, jakich zmian system potrzebuje, to oni wskazują, jakie nowe technologie i innowacje należy doń wprowadzać. Państwo pełni rolę organu nadzorującego, ale faktycznie nie kreuje zmian w tym obszarze - wyjaśnia dr Cassis.

Jak wskazuje, w Szwajcarii wypracowano także system różnego rodzaju zachęt, również finansowych, które aktywnie angażują tamtejszą społeczność do licznych działań profilaktycznych. Tamtejsi pacjenci nie mają także problemu z przestrzeganiem zaleceń lekarskich, które są bolączką chorych z wielu innych krajów, w tym Polski.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przypomniał, że Polska ma wiele problemów, które nas różnią od Szwajcarii, w tym problem z kompleksowym leczeniem chorych, głównie za sprawą systemu płacenia za usługę/procedurę, który zdeterminował podejście do procesu leczenia.

- To właśnie próbujemy zmienić. Mamy już pewne sukcesy na tym polu - udało nam się poprawić opiekę w obszarze chorób kardiologicznych, chociaż jeszcze brakuje nam koordynacji rehabilitacji w tym zakresie. Możemy też mówić o lepszej koordynacji w opiece onkologicznej, szczególnie na pierwszym etapie, diagnostycznym. Pracujemy obecnie nad koordynacją w psychiatrii - mówił Zbigniew Król.

Jak wskazywał, co do rozwiązań systemowych, które planuje resort, a które mają doprowadzić do tego, by pacjent był w centrum koordynowanej opieki, ważne będzie wdrożenie zmian zapisanych w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej i systemie szpitalnym. Gwarantują one, że lecznica będzie wynagradzana właśnie za całościową opiekę nad chorym, a nie za konkretną procedurę.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum