Szpitali portret własny

Autor: Katarzyna Rożko • • 28 grudnia 2013 14:52

Udział w projekcie "Portrety szpitali - mapy możliwości" przynosi dyrektorom szpitali i jednostkom samorządu terytorialnego podwójną korzyść. Nie tylko pokazuje im, co należałoby zrobić, ale daje też legitymację do podjęcia działań - mówi dr Maria Węgrzyn, kierownik zespołu eksperckiego projektu, adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szpitali portret własny

Rynek Zdrowia: - Do kogo jest skierowany projekt?

Dr Maria Węgrzyn: - Do dyrektorów i podmiotów tworzących szpitale - jednostek samorządu terytorialnego. Dostępne na platformie informatycznej narzędzie diagnostyczno-rekomendacyjne i benchmarkingowe badające szpitale umożliwia dyrektorom diagnozę stanu ekonomicznego i jakości pracy zarządzanych jednostek. Pozwala określić kierunki zmian w ich funkcjonowaniu i organizacji. Udział w badaniu jest bezpłatny.

W 2012 r. w ramach projektu przeprowadzono badanie pilotażowe, które obejmowało swoim zasięgiem siedem województw w Polsce. Wzięło w nim udział 100 szpitali. W 2013 r. obejmie wszystkie województwa, udział ma wziąć 280 szpitali. Badanie zostanie wykonane także w roku 2014, dzięki czemu uczestnicy będą mogli określić i ocenić stan szpitala w kolejnych latach.

- Jakie korzyści dla jednostek samorządu powiatowego niesie z sobą udział w projekcie ?

- Jest ich wiele, m.in. systematyczne wprowadzanie poprzez ankietę oraz przechowanie danych źródłowych o szpitalu, wygenerowanie benchmarków (wzorców) szpitala czy ustalenie pozycji danego szpitala względem benchmarku (stopnia zbliżenia lub oddalenia od wzorca).

Jednostka samorządu terytorialnego ma kontrolę nad podległymi sobie placówkami ochrony zdrowia, ale nie ma możliwości porównania pewnych kryteriów dotyczących tych jednostek i odniesienia ich do danych z lecznic w swoim województwie czy w innych regionach. P r o j e k t "Portrety szpitali..." taką możliwość daje. Można porównać np. szpitale marszałkowskie województwa dolnośląskiego na tle szpitali Mazowsza. Przeanalizować, jak sobie radzą w zarządzaniu, finansach itd.

Podobnie szpitale powiatowe. Starosta zna jedynie swój szpital i bazuje tylko na informacjach pozyskanych od dyrekcji jednostki. Udział w projekcie "Portrety szpitali..." da mu możliwość odniesienia i porównania lecznicy z innymi o podobnej wielkości i profilu działalności.

- Dyrektor szpitala ma najwięcej informacji o kondycji zarządzanej przez siebie placówki. Co jemu do zaoferowania ma projekt "Portrety szpitali..."?

- Dyrektor zyska możliwość porównania zarządzanego przez siebie szpitala z innymi, w oparciu o konkretne dane. Uzyska m.in. kompletną i powtarzalną diagnozę stanu szpitala oraz możliwość porównania swoich efektów na tle efektów w grupie innych szpitali. Dostanie również zalecenia, co i jak poprawić.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum