Szpitale kliniczne mają ograniczony dostęp do środków unijnych

Autor: RZ • • 18 maja 2016 10:37

Szpitale kliniczne mają wysoko wykwalifikowaną kadrę i zdolności merytoryczne, ale potrzebują ułatwień w dostępie do środków na innowacyjność. W odróżnieniu od innych podmiotów, mają ustawowy obowiązek kształcenia przed- i podyplomowego oraz udostępniania uczelni medycznej swoich jednostek - w odróżnieniu od innych podmiotów, które mają tylko taką możliwość.

Powoduje to, że szpitale kliniczne mają naturalną zdolność realizowania procesów innowacyjnych. Dużym ułatwieniem w tym obszarze byłoby ustalenie miejsca jednostki uniwersyteckiej w procesie innowacyjnej gospodarki, bowiem wszystkie działania związane z innowacyjnością wymagają odpowiedniej infrastruktury i sprzętu.

Dzisiaj dostępność środków unijnych dla szpitali klinicznych jest ograniczona. Bo albo okazuje się, że na liście potencjalnych beneficjentów szpitali klinicznych nie ma, albo - jeśli już są - to jako duże ośrodki otrzymują dofinansowanie relatywnie niewielkie, zważywszy na ich potencjał. Okazuje się też, że na poziomie województwa w szeregu konkursach szpital kliniczny nie może uczestniczyć.

Szpitale kliniczne pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia, bo realizują czwartą część świadczeń medycznych i 75% wszystkich usług specjalistycznych. Tymczasem okazuje się, że na koniec 2014 r. wygenerowały prawie trzecią część wszystkich zobowiązań wymagalnych przypadających na SP ZOZ-y. To znaczy, że w systemie jest jakieś zaburzenie. Bo jak to możliwe, żeby 28 szpitali klinicznych z 41 funkcjonujących w Polsce miało zobowiązania wymagalne?

Chcemy być uczestnikiem wydolnego systemu ochrony zdrowia. Konieczne jest uporządkowanie finansowania świadczeń zdrowotnych. Trzeba określić na akceptowalnym poziome próg rentowności każdej z grup szpitali. Dzisiaj jest to zaburzone.

Poza tym należy uprościć zasady finansowania - w przypadku pacjentów wysoko kosztowych system jest absolutnie niewydolny. A warto też dodać, że udzielanie świadczeń zdrowotnych angażuje największą część zasobów szpitali klinicznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum