Sympozjum "Metoda Kaltenborna i Evjentha - aspekty teoretyczne i kliniczne": Skutecznie i bez bólu

Autor: KAW • • 17 grudnia 2008 14:55

Popularyzacji nowoczesnych metod rehabilitacyjnych dotyczyło sympozjum naukowe w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie (8 listopada 2008 r.). Głównym tematem wykładów była metoda Kaltenborna i Evjentha.

Jest to terapia manualna służąca diagnozie i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, którą cechuje m.in. unikanie i minimalizowanie bólu.
Terapia jest skuteczna zarówno dla stawów kończyn, jak i w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Dzięki technikom stosowanym przez fizjoterapeutę możliwa jest normalizacja i optymalizacja ruchu, poprawa wzorca postawy oraz wyrobienie pozytywnych nawyków ruchowych.
Metodę Kaltenborna i Evjentha stosują fizjoterapeuci, którzy ukończyli 3-letni kurs podyplomowy zakończony egzaminem. Pierwsze szkolenie w Polsce odbyło się w 1993 roku.

Wykłady i pokaz technik

Dotychczas kurs z zakresu tej metody ukończyło 360 fizjoterapeutów z całego kraju, kolejne 220 osób jest w trakcie szkolenia. CKiR w Konstancinie pochwalić się może znaczną liczbą fizjoterapeutów posługujących się metodą Kaltenborna i Evjentha - 34 osoby ukończyły kurs i zdały egzamin końcowy, 45 jest w trakcie kursu.
W sympozjum uczestniczyło blisko 200 lekarzy i fizjoterapeutów z całej Polski. Role prowadzących pełnili prof.
Jan Haftek - przewodniczący Komitetu Naukowego CKiR, oraz prof. Marek Woźniewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wykłady wygłosili prof. Lasse Thue - prezes Kaltenborn - Evjenth International, oraz nauczyciele metody: mgr Grzegorz Balik - prezes Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej, mgr Mirosław Dębski, dr Mirosław Kokosz oraz mgr Jacek Mańka.
Wykłady dotyczyły historii metody Kaltenborna i Evjentha w Polsce, podstaw teoretycznych metody oraz jej praktycznego zastosowania. Zaprezentowane zostały techniki manualnego badania oraz leczenia kręgosłupa i barku.

Prezentacja prac

W drugiej części prezentowane były prace naukowe nadesłane na sympozjum.
Szczególnie wysoko oceniona została praca badawcza mgr. Tomasza Wojdylaka pt. "Wpływ jednorazowego zastosowania technik mobilizacyjnych wykonywanych zgodnie z zasadami metody Kaltenborna - Evjentha na zmianę kąta skrzywienia w niskostopniowych skoliozach jednołukowych u dzieci".
Wszystkie wykłady i zaprezentowane prace opublikowane zostaną w "Przeglądzie Medycznym CKiR" - bezpłatnym czasopiśmie wydawanym co roku przez Centrum. Informacje o sympozjum także na stronie www.ckir.pl.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum