Specjalistów od zdrowia jest wielu

Autor: MS • • 29 lipca 2017 12:25

Trudno jednoznacznie wskazać, ile tak naprawdę pracowników należy do grupy "innych zawodów medycznych". Przepisy nie określają, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Można założyć, że to oznacza te profesje, które związane są z działaniami medycznymi mającymi na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów.

Na stronach Ministerstwa Zdrowia można znaleźć informację, iż kształcenie na studiach wyższych w "innych zawodach medycznych" jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pózn. zm.), m.in. na kierunkach: specjalista od zdrowia publicznego, elektroradiolog, fizjoterapeuta, logopeda, ratownik medyczny, technik dentystyczny, specjalista od terapii zajęciowej, higieny dentystycznej, zdrowia publicznego czy dyspozytor medyczny.

Pewną pomocą w ustalaniu wykazu zawodów medycznych jest też rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.14.1145, Dz.U.16.1876).

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają stanowiska specjalistyczne w ochronie zdrowia. Są wśród nich m.in.: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, epidemiolog, fizjoterapeuta, logopeda, optometrysta, promotor zdrowia, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, ratownik medyczny, specjalista terapii uzależnień, zdrowia publicznego, toksykolog, koordynator badań klinicznych, dietetyk, audiofonolog czy specjalista psychoterapii uzależnień, fizyk medyczny, farmaceuta, instruktor higieny, optyk, asystent i technik dentystyczny, higienista stomatologiczny, fizjoterapeuta, masażysta, technik ortopeda, operator aparatury medycznej, systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych, per fuzjonista, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, protetyk słuchu, ratownik medyczny, a także asystent pielęgniarski.

Diagności laboratoryjni

Jak podaje Iwona Kozłowska, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (KZZPMLD), w Polsce mamy 2700 laboratoriów, w których czynnych zawodowo jest 14 435 diagnostów laboratoryjnych, z czego 3362 posiada specjalizację.

Specjaliści mają ukończone pięcioletnie studia wyższe, dwuletni staż zawodowy oraz 4-5-letnie kształcenie podyplomowe. Ustawa o standardach jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych narzuca, by w laboratorium pracował przynajmniej jeden specjalista.

- Pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mają obowiązek ustawicznego dokształcania i ten obowiązek realizują pomimo braku dofinansowania ze strony MZ i wymogów ze strony NFZ co do świadczeń związanych z diagnostyką laboratoryjną - zaznacza Kozłowska.

Dodaje, że średnia wieku w tym zawodzie to 40+. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji wynosi 2000 zł, a maksymalne 3600 zł. Dla specjalisty analogicznie: 2400 i 5000 zł.

Fizjoterapeuci i elektroradiolodzy

Z kolei przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii (OZZPDMiF) Grażyna Musiałkiewicz informuje nas, że jeśli chodzi o techników elektroradiologii czy fizjoterapeutów, trudno dziś o twarde dane. Szacuje się, że fizjoterapeutów jest 5-7 tysięcy. Do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zostało wpisanych już ponad 3,5 tys. specjalistów (więcej o tym zawodzie - str. 16-17).

Piotr Mendak, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii (OZZTMR), szacuje, iż obecnie liczba zatrudnionych i wykonujących zawód elektroradiologa oscyluje wokół 10-12 tys. osób. Średnia wieku tej grupy zawodowej wynosi 40+.

Grzegorz Zwierzchowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizyków Medycznych, wyjaśnia z kolei, że fizyk medyczny to osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła studia na kierunkach określonych przez CEM w regulaminie specjalizacji (fizyka medyczna, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna).

- To bardzo nieliczna grupa zawodowa. W Polsce do 2016 r. tytuł specjalisty uzyskało 171 osób. Wynika to z faktu, że specjalizacja w tej dziedzinie została wprowadzona dopiero w roku 2006. Łącznie w zawodzie pracuje ok. 400 osób. W czerwcu 2016 r. wygasły przepisy umożliwiające prowadzenie specjalizacji. Nowa ustawa weszła w życie w marcu w 2017 r. i pozwoli na przeprowadzenie egzaminu dla osób, które zakończyły szkolenie oraz na nabór i kontynuację szkolenia - informuje Zwierzchowski.

Zaznacza, że jest to bardzo ważna profesja, bez której nie istnieje działalność medyczna związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, a także zaawansowanej diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum