Senat przyjął ustawę o sieci szpitali

Autor: RZ • • 11 maja 2017 12:50

30 marca br. Senat przyjął ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali. Senatorowie nie zgodzili się na poprawki opozycji, m.in. by przeprowadzić w dwóch województwach pilotaż nowych zasad finansowania szpitali. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Przyjęcie nowelizacji bez poprawek poparło 50 senatorów, 35 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Tym samym senatorowie nie uwzględnili poprawek zgłaszanych przez opozycję i senatora PiS Jacka Włosowicza.

Senatorowie opozycji proponowali opóźnienie terminu wejścia w życie nowych przepisów, przeprowadzenie rocznego pilotażu w dwóch województwach oraz wpisanie profili geriatrycznych do szpitali II i III poziomu.

Propozycję zmian w ustawie zgłosił też senator Włosowicz, który złożył poprawkę dotyczącą zasad kwalifikacji do sieci w sytuacji, gdy w budynku szpitala pomieszczenia wynajmuje inny podmiot leczniczy i wykonuje w nich świadczenia. Do przyjęcia tej poprawki w czwartek na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia przekonywał także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Wykazy od października

Zgodnie z ustawą utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali. W sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne).

Placówki znajdujące się w sieci będą podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Sieć będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Przypomnijmy, że na funkcjonowanie tego systemu przeznaczonych będzie ok. 91% środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9% będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić zarówno placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jak i szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalif ikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca br. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

***

Gorąca debata w Sejmie

- Sieć szpitali zapewni bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom - zapewniał 22 maca podczas gorącej debaty w Sejmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiając sprawozdanie sejmowej komisji, poseł Tomasz Latos (PiS) przyznał, że mimo "wielokrotnych dyskusji" na temat projektu, nadal są "pewne różnice interpretacyjne".

Podkreślił, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia w sieci znajdą się "wszystkie najważniejsze szpitale w Polsce", co ma zapewnić pacjentom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Przypomniał też, że placówki, które nie zakwalifikują się do sieci, będą mogły być kontraktowane na podstawie konkursów ofert (jak dotychczas).

Bartosz Arłukowicz (PO) ocenił, że projekt jest chybiony. - Sieć szpitali rozumiana jest nie jako stan, do którego należy dążyć, by zabezpieczyć potrzeby zdrowotne ludzi, ale taki, do którego należy przyciąć obecne zasoby, likwidując ileś tam szpitali - powiedział. Podkreślał, że nie da się przeprowadzić reformy bez dodatkowych środków.

- Mam nadzieję, że obecny projekt podzieli los poprzedników i nigdy nie wejdzie w życie. W przeciwnym razie grozi nam centralizm i etatyzm na skalę niespotykaną w żadnym nowoczesnym kraju - stwierdził Arłukowicz.

Tylko PiS jest za

Marek Ruciński z Nowoczesnej zwrócił uwagę, że planowane ryczałtowe finansowanie szpitali - wbrew zapowiedziom resortu zdrowia - nie zwiększy, ale zredukuje poziom inwestycji w lecznicach. Wskazywał, że inwestowaniu w rozwój placówek sprzyja konkurencja między lecznicami, a tej w nowym systemie nie będzie.

- Niepokojące jest między innymi także to, że do sieci nie wejdzie nie tylko wiele prywatnych podmiotów, ale także publicznych monoprofilowych jednostek - dodał poseł Nowoczesnej.

Jego zdaniem przewidziane mniej niż 9% publicznych środków na kontrakty w ramach konkursów (dla szpitali, które znajdą się poza siecią), może zagrozić istnieniu wielu ważnych i potrzebnych pacjentom placówek.

W parlamencie jedynie politycy PiS opowiedzieli się za przyjęciem ustawy o sieci szpitali.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum