Sejm przegłosował zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia

Autor: OPR. MAK, PAP • • 08 marca 2018 15:19

Nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać do poziomu 6% PKB w 2025 r. - przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którą 24 listopada uchwalił Sejm. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67% PKB, a rok później - 4,86%.

Za nowelizacją głosowało 436 posłów, przeciw był tylko Jacek Wilk (Kukiz’15), a od głosu wstrzymał się Paweł Skutecki (Kukiz’15).

Szybciej czy wolniej?

Lidia Gądek (PO) argumentując za poprawką przewidującą zwiększenie nakładów do 6% PKB już w 4 lata, powiedziała, że taka zmiana sprawi, że "ta ustawa naprawdę w cztery lata ma szansę dać podwyżki środowiskom medycznym, przede wszystkim rezydentom, ale również słabo zarabiającym innym pracownikom medycznym, oraz poprawę jakości świadczeń i zwiększenie ilości świadczeń".

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ocenił, że poprawka PO "jest przejawem zwykłej hipokryzji". - Był na to czas. My jesteśmy zdeterminowani nie tylko do tego, żeby nakłady na ochronę zdrowia zwiększać, ale żeby zwiększać je odpowiedzialnie. Naprawdę był na to czas - powiedział minister.

Jerzy Kozłowski (Kukiz’15) wskazał, że propozycje zawarte w projekcie "są niewystarczające". - Społeczeństwo się starzeje, Europa Zachodnia jest dużo bardziej przed nami, a my jesteśmy nawet w ogonie Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział.

Marek Ruciński (Nowoczesna) stwierdził, że wiedza MZ o potrzebach zdrowotnych Polaków "jest raczej iluzoryczna". Ocenił, że liczba nadwykonań wskazuje, że pracownicy medyczni są przygotowani do wykonywania większej ilości świadczeń i nakłady na zdrowie powinny wzrastać szybciej, niż przewidziano w ustawie.

Zdrowie Plus

Przed głosowaniem nad ustawą minister zdrowia powiedział, że ustawę "można śmiało określić jako projekt Zdrowie Plus". MZ szacuje, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat obowiązywania tej ustawy do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 500 mld zł.

- Dodatkowe 500 mld zł w ciągu 10 lat to możliwość przede wszystkim zrealizowania tego, czego oczekują od nas Polacy, którzy chorują; możliwość dostępu do tego, co najnowocześniejsze; możliwość redukcji kolejek - powiedział Radziwiłł. Zapewnił, że do końca roku kolejki zostaną zredukowane "w znaczący sposób". - Ci którzy się spodziewają, że nic się nie dzieje, bardzo się zdziwią na koniec tego roku - dodał.

Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na f inansowanie (w formie dotacji dla NFZ) świadczeń opieki zdrowotnej. Ich wykaz na każdy rok będzie określał minister zdrowia. Mają to być m.in. te świadczenia, na które są najdłuższe kolejki. - Służba zdrowia jest oczywiście przede wszystkim dla pacjentów, ale to także miejsce pracy kilkuset tysięcy ludzi, którzy ciężko pracują i często wynagradzani są bardzo źle. Ta ustawa to szansa dla tych ludzi, aby zarabiać wreszcie godnie - powiedział minister.

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest głównym postulatem lekarzy rezydentów, którzy w październiku pro wadzili protest głodowy. Lekarze zapowiedzieli, że w placówkach na terenie całego kraju będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala im pracować dłużej.

Protest medyków jest obecnie prowadzony przez Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM), które skupia kilkanaście związków zawodowych i organizacji. PZM przygotowało projekt obywatelski, w którym docelowy poziom finansowania ochrony zdrowia wyznaczono na nie mniej niż 6,8% PKB od 2021 roku.

Ustawę zawdzięczamy rezydentom?

Z oczywistych względów ustawę poparł w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości poseł Tomasz Latos. Jak zaznaczył, wszyscy są zdania, że aby poprawić dostępność do służby zdrowia w Polsce, konieczna jest równoczesna naprawa ochrony zdrowia.

- Całe środowisko podkreślało, że system jest nieracjonalny. Że trzeba te dwa procesy - naprawę systemu i dopływ środków - przeprowadzić równocześnie. I to, dzięki m.in. tej ustawie, właśnie się dzieje - podkreślał Latos 22 listopada podczas sejmowej debaty nad ustawą.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zwrócił uwagę na fakt, że pomimo ponad dwuletnich już rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zanosiło się na zwiększenie finansowania w sektorze ochrony zdrowia. Zmiana ta nastąpiła dopiero po eskalacji konfliktu na linii Ministerstwo Zdrowia - lekarze rezydenci. - Jeżeli byłaby determinacja i postawienie na zdrowie ze strony rządu PiS, to tę ustawę mielibyśmy w ciągu pół roku rządów PiS - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Dodał: - Dziękuję lekarzom rezydentom, bo to im zawdzięczamy obecne prace nad wspomnianą ustawą. Gdyby nie ich protest, prawie miesięczny strajk głodowy, poświęcenie i determinacja, wsparcie przez pacjentów, inne grupy zawodowe i Naczelną Izbę Lekarską, tej ustawy by nie było - zaznaczył Kosiniak-Kamysz, dodając, że nie ma co do tego wątpliwości.

Każdy chciałby więcej

Podkreślił też, że ta ustawa nie spełnia niczyich oczekiwań, także PSL. Wskazywał, że wszyscy oczekiwaliby zdecydowanie większych nakładów na ochronę zdrowia w dużo krótszym czasie. Wyjaśnił również, że PSL popiera poprawki złożone przez inne kluby poselskie, które mają na celu skrócenie tego czasu podnoszenia budżetu przeznaczonego na zdrowie.

- Jak widzimy, zgłoszone poprawki dają szeroki wybór dotyczący skrócenia czasu dochodzenia do 6% PKB przeznaczonego na zdrowie. Jednocześnie Klub PSL składa też swoją poprawkę. Mianowicie my chcemy skrócenia tego czasu o jeden rok. Chodzi nam bowiem głównie o to, żeby zobaczyć, czy jest ze strony PiS dobra wola do podjęcia jakiegokolwiek dialogu dotyczącego finansowania służby zdrowia - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył też, że jest szansa, żeby ustawa, która nie jest idealna, weszła w życie. Dlatego też, w jego ocenie z tego powodu, że taka ustawa powstała, należy ją poprzeć, chociaż klub PiS będzie bezwzględnie wykorzystywał ten fakt propagandowo.

Ostatecznie Sejm przyjął tylko poprawkę PiS, doprecyzowującą zapisy ustawy. Odrzucił natomiast wszystkie poprawki opozycji, z których znaczna część miała przyspieszyć wzrost finansowania.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum