Sejm: komisja przyjęła zdrowotny budżet

Autor: MS • • 14 grudnia 2016 09:34

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała plan wydatków z budżetu państwa na opiekę zdrowotną (do dyspozycji resortu zdrowia) w 2017 roku. Wyniosą 7,9 mld zł - łącznie z rezerwą celową. Kontrowersji jednak nie brakowało. Największe budziło niezapewnienie pieniędzy na program szczepień pneumokokowych oraz procedury in vitro.

Jak podała 20 października podczas posiedzenia komisji wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala, w ramach działu ochrony zdrowia realizowanego z różnych części budżetowych zostały zaplanowane w budżecie państwa na 2017 r. wydatki na poziomie 7,4 mld zł. Łącznie z rezerwami celowymi kwota ta wzrosła do 7,9 mld zł.

W częściach, działach i programach

Ponadto wydatki na ochronę zdrowia zaplanowano w dwóch funduszach celowych - Funduszu Pracy na staże podyplomowe oraz specjalizacje medyczne dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (ponad 1 mld zł) i Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na poziomie 48 mln zł. - Dodatkowo w załączniku nr 4 do ustawy budżetowej w zakresie środków europejskich ujęto dla ochrony zdrowia wydatki w kwocie 479 mln zł - podkreśliła wiceminister Głowala.

Wyjaśniła, że finansowanie dla ochrony zdrowia zawarte jest ponadto w dziale Administracja Publiczna, gdzie wyniosą 89 mln zł, w dziale Obrona Narodowa - 3,2 mln zł oraz w Dziale Szkolnictwo Wyższe (na kształcenie kadr medycznych) w wysokości 1 mld 810 mln zł.

Największy udział w wydatkach części 46 (61,3%) stanowią wydatki w dziale Ochrona Zdrowia - wynoszą ponad 3 mld zł. - Finansowane z tego działu zadania dotyczą głównie: realizacji programów polityki zdrowotnej, świadczeń wysokospecjalistycznych, zadań inspekcji sanitarnej i farmaceutycznej, działań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz innych jednostek realizujących zadania ochrony zdrowia, a także nowego zadania, jakim jest finansowanie programu 75 + - wyjaśniła wiceminister.

- W planie wydatków wojewodów przyjęta została kwota w wysokości 3 mld 844 mln zł. Przewidziane w ustawie budżetowej na 2017 r. dotacje celowe w budżetach wojewodów wynoszą ogółem 1 mld 890 mln zł i przeznaczone są głównie na zadania zespołów ratownictwa medycznego - zaznaczyła Głowala.

Dodała, że w ustawie budżetowej ujętych zostało siedem programów wieloletnich do realizacji przez MZ. Na ten cel zaplanowane został y środki w wysokości 661 mln zł, w tym na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024 - 250 mln zł, a na Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - 45 mln zł.

Spór o szczepienia

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) zwrócił uwagę, że w tak skonstruowanym budżecie zdrowia nie została zarezerwowana kwota na szczepienia pneumokokowe dla wszystkich dzieci w ramach programu szczepień ochronnych.

Arłukowicz podkreślił, że w rozmowie z PAP 17 maja br. wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas zapowiedział program powszechnych szczepień pneumokokowych, na które deklarował kwotę w wysokości 170 mln zł. Jak zaznaczył poseł, nigdzie w budżecie na przyszły rok kwota ta jednak nie została ujęta.

Wiceminister Głowala przyznała, że faktycznie w budżecie resortu zdrowia, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie ujęto kwoty na szczepienia pneumokokowe dla całej populacji wiekowej. W jej ocenie spowodowane to zostało brakiem środków finansowych.

- Prace nad budżetem jeszcze trwają, dlatego nie wykluczam, że resort wywiąże się z tego zobowiązania, np. poprzez wykorzystanie środków finansowych z 2016 r., jeżeli takie zostaną. Z tej kwoty można by zakupić zapas szczepionek pneumokokowych na przyszły rok - mówiła.

Budżet bez in vitro

Dla nikogo nie było też zaskoczeniem, że w przyszłorocznym budżecie nie znalazła się kwota zarezerwowana na realizację procedury in vitro. Wiceminister zdrowia zaznaczyła, że na realizację tej procedury nie zostały zapewnione żadne środki, natomiast resort zdrowia ma zagwarantowane finansowanie na 2017 r. w ramach Programu Zdrowia Prokreacyjnego.

Arłukowicz chciał też wiedzieć, o ile wzrosną wydatki na szkolenia rezydentów w roku 2017 i ile etatów rezydenckich przewiduje się w przyszłym roku. Katarzyna Głowala przyznała, że kwoty na ten cel wzrosły o 14 mln zł, a całość środków przeznaczonych na szkolenia i etaty rezydentów to 1 mld 32 mln zł.

- Resort zdrowia planuje w 2017 roku dofinansowanie 21,5 tys. rezydentów kwotą 834 mln zł. Planujemy też na wiosnę 2017 r. uruchomienie w postępowaniu kwalifikacyjnym 600 etatów rezydenckich, a jesienią kolejnych 3600. Razem zaplanowaliśmy 4200 etatów rezydenckich - poinformowała wiceminister.

Tymczasem w ocenie posła Arłukowicza w 2016 roku liczba etatów rezydenckich wynosiła 7500, co oznacza spadek miejsc o ponad 3 tys. w roku 2017.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum