Schemat samorządowego programu zdrowotnego

Autor: LJ • • 23 sierpnia 2010 11:45

Agencja Oceny Technologii Medycznych umieściła na swoich stronach internetowych propozycję schematu programu zdrowotnego, przygotowywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST).

W schemacie wyszczególniono dane niezbędne do właściwego zaprojektowania efektywnego programu zdrowotnego. Agencja zaleca jego stosowanie. Równocześnie, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości i praktycznej przydatności dokumentu, przedkłada go do konsultacji zewnętrznych.

Podsumowanie uwag planowane jest w październiku 2010 roku.

Sposób korzystania ze schematu i wypełniania go odpowiednimi danymi opisano we "wskazówkach dla użytkowników".

Głównym celem schematu jest wskazanie logicznej budowy projektu programu zdrowotnego, ze zwróceniem uwagi na wewnętrzne powiązania jego poszczególnych elementów.

Przedstawienie projektu programu w rozbiciu na punkty główne 1-7 jest obligatoryjne. Zaproponowane podpunkty wskazują, jaka treść powinna być zawarta w każdym z punktów głównych.

Jak zaleca AOTM, wszystkie informacje powinny być podawane w sposób syntetyczny; projekt powinien zawierać wyłącznie informacje wiążące się bezpośrednio z zakresem programu (duża objętość projektu nie jest jednoznaczna z jego wysoką jakością); w przypadku rozbudowanego projektu zaleca się umieszczenie na początku zwięzłego streszczenia.

Wymóg wydania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych opinii o programach zdrowotnych realizowanych przez samorządy wprowadziła tzw. ustawa koszykowa. Art. 48 ustawy mówi o obowiązku przekazania przez JST projektu programu zdrowotnego w celu jego zaopiniowania przez Agencję. Do połowy czerwca 2010 r. AOTM otrzymała już ok. 130 zleceń na wykonanie takich opinii.

Treść komunikatu w sprawie schematu programu zdrowotnego: www.aotm.gov.pl.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum