Są propozycje, będzie dyskusja

Autor: RZ • • 28 maja 2013 10:24

24 kwietnia w Centrali NFZ odbyło się spotkanie prezes Funduszu Agnieszki Pachciarz z przedstawicielami organizacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Jak podaje NFZ w komunikacie, podczas spotkania dyrektor departamentu świadczeń opieki zdrowotnej Dariusz Dziełak przekazał informację dotyczącą sytuacji w zakresie uprawnień pacjentów do świadczeń w odniesieniu do zadeklarowanych w POZ-ie.

Informacja uwzględniała: stan deklaracji po kwietniowej weryfikacji, ocenę aktualnej sytuacji w zakresie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz propozycje zmian legislacyjnych, które zostały wypracowane w Funduszu i złożone do MAiC.

W związku z oceną aktualnej sytuacji prezes Funduszu, po wydaniu stosownego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zwróci się do dyrektorów oddziałów wojewódzkich o przesłanie do świadczeniodawców propozycji warunków finansowania świadczeń w kolejnym okresie rozliczeniowym (VI-XII 2013 r.), takich samych jak w obecnie trwającym okresie rozliczeniowym.

Świadczeniodawcy, których umowy wygasają 31 maja br., będą mogli przedłużyć ich obowiązywanie do końca roku na obecnych warunkach i zasadach. Propozycje Funduszu dotyczące dalszego funkcjonowania i finansowania tego rodzaju świadczeń są uzależnione od wyników prowadzonych obecnie prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Ponadto prezes Funduszu przedstawiła, przekazane wcześniej Ministerstwu Zdrowia, propozycje: zmian w organizacji i zakresie działania podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczących rozszerzenia kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (diagnostyka, zabiegi); ograniczenia dostępności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowań; uporządkowania kwestii deklaracji wyboru z uwzględnieniem nadrzędności wyboru świadczeniodawcy; zmian w finansowaniu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (dostosowanie stawek i współczynników korygujących do rzeczywistych kosztów realizacji świadczeń, poszerzenie finansowania świadczeń jednostkowych).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum