Rozmawiajmy o strategii

Autor: RZ • • 27 grudnia 2013 14:41

Po deklaracjach Ministerstwa Zdrowia dotyczących zwiększenia dostępu do innowacji z uwagą śledziliśmy zmiany na kolejnych listach refundacyjnych. Wrażenie, że w obszarze innowacji nie były one wielkie, potwierdzają dane.

Rozmawiajmy o strategii

Jak wyliczył Sequence, w 2012 roku wydatki NFZ na refundację leków innowacyjnych, które po raz pierwszy pojawiły się na wykazach, wyniosły ok. 14 mln złotych, w I półroczu 2013 r. - 21 mln. To mniej niż 1% środków, jakich w tym okresie NFZ nie wykorzystywał z puli przeznaczonej na refundację. Mogły one wrócić do systemu refundacji poprzez włączenie nowych leków innowacyjnych na listy, ale szansa na to nie została wykorzystana.

Ważne decyzje

W pierwszej połowie mijającego roku wiele obaw wzbudzał brak przepisów dotyczących przedłużania decyzji refundacyjnych. Problem ten został rozwiązany pilną nowelizacją ustawy o refundacji. Kolejną naglącą kwestią było przedłużenie do końca 2014 roku chemioterapii niestandardowej, co stało się poprzez zmianę ustawy o świadczeniach. Dzięki obu tym decyzjom po nowym roku niezagrożona będzie kontynuacja leczenia dla wielu pacjentów.

Jednak patrząc w przyszłość, zastanawiamy się, jaki kształt przyjmie kompleksowa nowelizacja ustawy o refundacji. W tym roku dostrzegliśmy dużo większą otwartość MZ na sygnały napływające z rynku i gotowość do dialogu. Ministerstwo zdecydowało się na publikację założeń do zmian, poddało ją także konsultacjom. Niemniej w finalnym projekcie duża część uwag zgłoszonych przez Infarmę oraz inne organizacje branżowe nie została uwzględniona, w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących eksportu równoległego. Ta kwestia wymaga kompleksowych rozwiązań obejmujących apteki i hurtownie. W przeciwnym razie nie uda się zapobiec sytuacjom braku leków dla polskich pacjentów, z jakimi mieliśmy do czynienia wielokrotnie w minionym roku.

W finalnym projekcie ustawy nie uwzględniono również uwag dotyczących progu opłacalności jako jednego z kryteriów kwalifikacji leków do refundacji. W praktyce jest to najważniejszy aspekt brany pod uwagę przy rekomendacjach AOTM - nawet leków stosowanych w terapiach onkologicznych oraz sierocych, dla których kryterium opłacalności nie może być spełnione.

Prace nad nowelizacją ustawy

ciągle trwają i zapewne będą kontynuowane jeszcze przez kilka miesięcy, tak więc temat ten nadal będzie zajmował nas także w 2014 roku. Rozwiązanie najpilniejszych problemów zmniejszyło presję czasową, co pozwala na dokładniejsze przeanalizowanie skutków ustawy. Sprawozdanie z wykonania ustawy przedstawione przez rząd byłoby dobrą podstawą do dalszego dialogu i wypracowania takich zmian, które odpowiedzą na problemy, z jakimi borykają się na co dzień firmy, hurtownicy, aptekarze, pacjenci i ich lekarze.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum