×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Resort o leczeniu cukrzycy

Autor: AK20 grudnia 2013 10:15

Podsumowując sesję diabetologiczną podczas IX Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2013 r.), poprosiliśmy resort zdrowia o ustosunkowanie się do niektórych tematów poruszanych podczas dyskusji.

Resort o leczeniu cukrzycy
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zapytaliśmy, czy Ministerstwo Zdrowia ma plany dotyczące promocji zdrowego odżywiania i ruchu w zapobieganiu zachorowaniom na cukrzycę? Jakie były powody decyzji o refundacji metforminy dla pacjentów w stanie przedcukrzycowym i ile, według przewidywań resortu, będzie kosztowała ta refundacja w najbliższych kilku latach? Czy resort planuje refundację, choćby w wąskich wskazaniach, analogów GLP-1, inhibitorów DPP-4 lub inhibitorów SGLT2? Ile kosztowałaby refundacja tych leków przez najbliższe kilka lat? Czy planowane są dodatkowe działania resortu w walce z nadwagą i otyłością u dzieci?

Publikujemy obszerne fragmenty odpowiedzi na nasze pytania, której udzielił rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk.

Zapobieganie

"W związku z narastającym problemem nadwagi i otyłości oraz ich konsekwencjami w postaci chorób dietozależnych, w tym m.in. cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia oraz podlegające mu jednostki prowadzą prace zmierzające do podniesienia świadomości społecznej dotyczącej wpływu odżywiania na stan zdrowia.

Ministerstwo w ścisłej współpracy z wieloma istotnymi ze względu na charakter prowadzonych prac partnerami (ministerstwami, jednostkami administracji rządowej oraz instytucjami eksperckimi) przygotowuje podstawy legislacyjne dla:

wprowadzenia ograniczeń sprzedaży wybranej żywności w placówkach oświatowych

zakazu reklamowania wybranej żywności dzieciom i młodzieży

wdrożenia mechanizmów fiskalnych prozdrowotnej polityki żywnościowej

wprowadzenia obligatoryjnego oznakowania produktów żywnościowych w tzw. systemie traffic lights, co ułatwi konsumentom (także najmłodszym) podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wybieranych przez nich produktów.

(…) Biorąc pod uwagę fakt, że brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju m.in. cukrzycy, a w efekcie do wielu powikłań, należy zaznaczyć, że w 2014 r. przewiduje się kontynuację programów zdrowotnych realizowanych w latach 2010-2012, ukierunkowanych na działania i zadania dotyczące profilaktyki i edukacji, jak również programu zdrowotnego w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, jako czynników zapobiegających występowaniu m.in. cukrzycy (…).

Należy również wspomnieć o inicjatywie podjętej przez Igora Radziewicza-Winnickiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pismami skierowanymi do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. - dr. Juliusza Brauna - oraz Prymasa Polski - arcybiskupa Józefa Kowalczyka, a także wszystkich kardynałów, arcybiskupów i biskupów w Polsce minister zdrowia poprosił o wsparcie i pomoc w działaniach mających na celu promowanie: dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko grypie, aktywności fizycznej, zdrowego i racjonalnego odżywiania czy też badań profilaktycznych, co może wymiernie wpłynąć na zwiększanie świadomości zdrowotnej naszego społeczeństwa (…)."

Refundacja metforminy

Jeśli chodzi o kwestie związane z refundacją metforminy, rzecznik wyjaśnia, że "objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną metforminum we wskazaniu pozarejstracyjnym (nieprawidłowa tolerancja glukozy - stan przedcukrzycowy) nastąpiło na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii - prof. Krzysztofa Strojka.

Na posiedzeniu 8 kwietnia 2013 r. Rada Przejrzystości przygotowała pozytywną opinię nr 86/2013 w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną - metforminę, stosowanych ze wskazań pozarejestracyjnych w następujących stanach: nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy, zespół policystycznych jajników.

Na podstawie wydanych opinii minister zdrowia zwrócił się do prof. Krzysztofa Strojka o opinię w sprawie zasadności wydania decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną - metforminę, w zakresie wskazanych dla nich stanów klinicznych oraz konieczności wydania ww. decyzji dla ratowania życia i zdrowia świadczeniobiorców, ze względu na brak innych procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych możliwych do zastosowania w danym stanie klinicznym.

W odpowiedzi prof. Krzysztof Strojek poparł opinię wyrażoną przez Radę Przejrzystości oraz potwierdził konieczność wydania decyzji o objęciu refundacją (…)."

Nowoczesne leki

W odniesieniu do kwestii braku refundacji leków inkretynowych oraz inhibitorów dipeptydylopeptydazy rzecznik informuje, że "zgodnie z oceną ww. leków przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, nie wykazano istotnych różnic w skuteczności w porównaniu do insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujących. W związku z tym minister zdrowia ocenił, że koszty refundacji leków inkretynowych oraz inhibitorów dipeptydylopeptydazy są zbyt wysokie dla płatnika publicznego i wydał decyzje odmawiające objęcia refundacją tych produktów leczniczych.

Ponadto złożono nowe wnioski o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leków zawierających substancje czynne: liraglutyd oraz wildagliptyna.

23 września 2013 r. prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych zarekomendował objęcie refundacją leku Victoza (liraglutid), a 4 listopada 2013 r. prezes AOTM zarekomendował objęcie refundacją leku Galvus (wildagliptyna) - pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku.

W najbliższym czasie wnioski o objęcie refundacją powyższych produktów leczniczych będą przedmiotem negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Po wydaniu uchwały przez KE minister zdrowia podejmie decyzję dotyczącą finansowania ww. leków, biorąc pod uwagę kryteria w art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków."

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum