Rejestry medyczne w Polsce: nie zaczynamy od zera!

Autor: Wojciech Kuta • • 07 kwietnia 2017 14:40

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 20 stycznia br. projekt założeń do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt przewiduje między innymi tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych.

Rejestry medyczne w Polsce: nie zaczynamy od zera!

Rejestry będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy. Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. Przewidujemy, że rocznie będzie powstawało około pięciu takich rejestrów (w pierwszych latach: 2-4) - informuje MZ.

Rejestrów ma być nawet 80

Docelowo rejestrów medycznych ma być 60-80. Jak podaje resort zdrowia, mają umożliwić między innymi:

Ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych

Ocenę sposobów postępowania / technologii medycznych / produktów leczniczych / wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych

Poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami.

Rejestry medyczne będą obejmowały pacjentów:

Z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym

Poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu - np. rejestr zabiegów lub operacji

U których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy)

U których zastosowano określony wyrób medyczny - np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

- Zakładamy, że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie wykluczamy też f inansowania ich z innych źródeł - czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zaczęło się 14 lat temu

Ośrodkiem, który od wielu lat prowadzi medyczne rejestry, jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS). Obecnie w tym ośrodku prowadzonych jest kilka rejestrów z zakresu chorób układu krążenia w skali kraju, między innymi: Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS (obejmuje ponad 600 tys. chorych) oraz Narodowa Baza Danych Zawałów Serca AMI-PL (ponad 500 tys. chorych - baza realizowana wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny oraz Gdańskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, której inicjatorem jest prof. Tomasz Zdrojewski).

- PL-ACS zaczęliśmy tworzyć w 2003 roku. Elementem każdego rejestru jest ankieta. Może być bardzo szczegółowa i obszerna, ale może być też kompromisem między bardzo ambitnymi zamierzeniami a możliwościami. Nasze pierwsze ankiety były takim kompromisem - wspomina prof. Lech Poloński z III Katedr y i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dodaje: - Prowadzenie rejestrów bez zaangażowania lekarzy jest oczywiście niemożliwe. Myślę jednak, że środowisko lekarskie, nie tylko w naszym Centrum, jest już przekonane do celowości takiego rozwiązania.

Przeczuwaliśmy taki trend

Zdaniem prof. Polońskiego, mija już okres opierania się wyłącznie na wynikach badań randomizowanych. Zyskują na znaczeniu rejestry. - Okazuje się bowiem, że - w przeciwieństwie do kompletnych rejestrów medycznych - badania randomizowane, obejmujące wybrane na podstawie różnych kryteriów grupy pacjentów, nie pokazują pełnego, rzeczywistego przekroju chorych. Stąd ich wyniki nierzadko okazują się zbyt optymistyczne i nie do końca oddają stan rzeczywisty - tłumaczy prof. Poloński.

- Wyniki badań randomizowanych wymagają więc weryfikacji poprzez rzetelną analizę zawartości baz danych. Między innymi z tego powodu obserwujemy, także w Polsce, coraz większe zainteresowanie rejestrami medycznymi - dodaje profesor.

- W SCCS przewidywaliśmy ten trend już 14 lat temu, kiedy przy wsparciu ministerialnego programu POLKARD uruchomiliśmy pierwszy na tak dużą skalę rejestr kardiologiczny w Polsce, czyli Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS. Jest cały czas prowadzony i udoskonalany - mówi prof. Poloński.

- Rejestr PL-ACS pokazał w minionej dekadzie bardzo duże dysproporcje w wynikach leczenia zawałów serca pomiędzy poszczególnymi województwami - przypomina prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SCCS w Zabrzu. - Dla regionów, gdzie te wyniki były słabsze, dane z rejestru stanowiły miarodajny argument przemawiający za tworzeniem nowych ośrodków. Dzięki temu wspomniane dysproporcje regionalne w efektach leczenia zostały w znacznym stopniu zniwelowane - przypomina.

Prof. Poloński zaznacza, że z jednej strony rzetelnie prowadzone rejestry pokazują, jak naprawdę są leczeni pacjenci, a z drugiej strony mogą i powinny służyć jako argument dla decydentów przy wdrażaniu regulacji dotyczących np. organizacji systemu opieki zdrowotnej.

Prof. Gąsior zwraca uwagę na trzy grupy korzyści płynących z prowadzenia dobrze skonstruowanych i prowadzonych rejestrów: pierwsza dotyczy pacjentów - pozwala między innymi podnosić jakość terapii oraz miarodajnie określać rokowania w poszczególnych przypadkach.

Druga grupa korzyści odnosi się do funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. - Przeprowadziliśmy np. analizę, która wykazała, że 30-40% pacjentów z zawałem serca nadal nie jest przekazywana w odpowiednim czasie z miejsca, gdzie nastąpił u nich zawał serca, do ośrodka kardiologicznego. Chorzy muszą bowiem najpierw przejść przez kwalifikację w SOR-ach lub innym szpitalu - opisuje prof. Mariusz Gąsior.

Zaznacza, że takie opóźnienie skutkuje większą śmiertelnością. - Nasza analiza dowodzi, że jedna decyzja dotycząca zasad kierowania pacjentów z zawałem do odpowiedniego ośrodka, pozwoliłaby rocznie dodatkowo uratować życie kolejnym pacjentom. Bez żadnych dodatkowych nakładów - podkreśla.

Trzecia grupa korzyści wynikających z prowadzenia rejestrów obejmuje sferę zarządzania placówkami medycznymi, ponieważ bazy medyczne pomagają między innymi optymalizować koszty leczenia.

Czy stać nas na rejestry?

W dyskusjach dotyczących prowadzenia rejestrów medycznych często wskazuje się na ich wysokie koszty, związane chociażby z dodatkową pracą lekarzy, czyli gromadzeniem i wprowadzaniem danych dotyczących diagnozowania, badań, przebiegu i wyników leczenia.

Czy rzeczywiście bariera finansowa może utrudnić tworzenie w Polsce kolejnych rejestrów medycznych? - Nie są to koszty porażające. Z pewnością kwota przeznaczana na realizację PL-ACS jest wielokrotnie niższa niż koszty prowadzenia podobnych rejestrów za granicą, o czym mogliśmy się przekonać w rozmowach z lekarzami z Niemiec i Anglii - mówi prof. Lech Poloński.

Dodaje: - Trudno też powiedzieć, ile kosztuje prowadzenie takiego rejestru, ponieważ były okresy, gdy nie otrzymywaliśmy środków, jak również był czas, gdy mogliśmy zapłacić szpitalom za wypełnianie ankiet.

- Dlatego nie demonizowalibyśmy kwestii kosztów. Zgodnie z resortowym rozporządzeniem częścią obowiązków lekarza jest wprowadzanie danych do rejestru PL-ACS - zaznacza. - Wypełnienie odpowiedniej ankiety zajmuje doświadczonemu specjaliście nie więcej niż 5 minut. Natomiast wartością dodaną dla lekarzy współpracujących z PL-ACS jest możliwość tworzenia publikacji z wykorzystaniem danych, które wprowadzają do rejestru.

Organizacja i świadomość

- Rejestry nie muszą też odciągać lekarzy od pacjentów. Po odpowiednim przeszkoleniu, znaczną część danych ankietowych do rejestru może, a nawet powinien wprowadzać średni personel - zwraca uwagę dr hab. Marek Gierlotka, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w woj. śląskim.

- Do stworzenia i aktualizowania rejestrów medycznych potrzebna jest przede wszystkim dobra organizacja pracy w szpitalu, w tym wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich baz danych - uważa prof. Poloński.

W jego opinii niezbędna jest też świadomość środowiska lekarskiego, że prowadzenie rejestrów jest bardzo potrzebne: - Uważam, że taką świadomość zdecydowana większość lekarzy w Polsce już ma - stwierdza profesor.

Kolejny problem to obawa ośrodków medycznych przed publicznym porównywaniem swoich wyników leczenia, ujawnianiem powikłań, wskaźników śmiertelności itd. - To bardzo ważna kwestia. Myślę, że z powodzeniem prowadzimy m.in. Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych, ponieważ nigdy nie mieliśmy pokusy porównywania ze sobą konkretnych ośrodków. Takie analizy przeprowadzane są anonimowo. Nigdy też uzyskanych informacji nie wykorzystujemy przeciwko podmiotom sprawozdającym dane - podkreśla dr hab. Marek Gierlotka.

- Ośrodki wprowadzające dane do przyszłych rejestrów medycznych powinny mieć pewność, że te analizy nie będą upubliczniane - zaznacza prof. Poloński.

Kardiochirurdzy też udowodnili, że można

Przypomnijmy, że innym kompletnym rejestrem medycznym w Polsce jest Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Obejmuje wszystkie operacje w tej dziedzinie wykonane w naszym kraju od 2006 roku. - Co szczególnie ważne, pacjenci są analizowani zarówno we wczesnym okresie leczenia, jak i pod kątem odległych wyników terapii - przypominał w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. Marek Jasiński, kierownik Kliniki Chirurgii Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zaznaczył, że dzięki takiemu rejestrowi wszystkie ośrodki kardiochirurgiczne w Polsce są zobligowane do raportowania swoich wyników. W tym przypadku audytowanie skuteczności leczenia odbywa się na poziomie rejestru wszystkich procedur kardiochirurgicznych.

- Mamy możliwość dokonywania porównań między ośrodkami. Nie chodzi jednak o publikowanie tych danych w mediach, ale o wzajemne konfrontowanie doświadczeń podczas spotkań w środowisku kardiochirurgów i wyciąganie merytorycznych wniosków służących poprawie wyników leczenia oraz bezpieczeństwa pacjenta - podsumowuje prof. Jasiński.

Powstaje ważna inicjatywa

Obecnie lekarze i informatycy z zabrzańskiego SCCS integrują bazy danych szpitala, płatnika oraz inne dostępne zbiory danych klinicznych.

W ten sposób powstanie uniwersalna hurtownia danych przygotowana do analiz i obliczeń, obejmująca dane kliniczne, wyniki laboratoryjne, dane z procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz sposób rozliczania z NFZ. Uzupełnienie jej danymi od płatnika dotyczącymi obserwacji odległej, umożliwi w sposób kompleksowy dokonywać złożonych analiz, pozwalających na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz jego optymalizację.

- Zintegrowanie informacji medycznej z danymi pochodzącymi od ubezpieczyciela oraz innymi dostępnymi bazami wielokrotnie zwiększy potencjał zgromadzonych w naszym ośrodku danych - informuje Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum