Regionalne "białe plamy"

Autor: PTO • • 10 sierpnia 2015 11:01

W Polsce występują "białe plamy" w dostępie do leczenia pacjentów nowotworowych, największe w przypadku dostępu do radioterapii - wynika z raportu "Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce - analiza i rekomendacje" zaprezentowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Prof. Jacek Fijuth, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wskazuje, że liczba pacjentów leczonych na nowotwory złośliwe w Polsce wzrośnie o ok. 15% w 2020 roku i 28% w 2025 roku w stosunku do roku 2014.

Zdaniem profesora, zwiększenie dostępności świadczeń onkologicznych, a więc stopniowa likwidacja "białych plam" w polskiej onkologii, powinno być jednym z najważniejszych priorytetów polityki zdrowotnej Polski.

- Raport prezentuje ilościowe, jakościowe i geograficzne "białe plamy" świadczeń stosowanych w leczeniu onkologicznym, a także opisuje potrzeby w zakresie rozwoju sieci ośrodków radioterapii w Polsce w perspektywie do 2020 roku. Jesteśmy przekonani, że przekazywany Raport przyczyni się do poprawy dostępu do leczenia dla polskich pacjentów - podkreśla prof. Fijuth.

Gdzie najtrudniej o leczenie

"Białe plamy" w największym stopniu dotyczą radioterapii oraz w mniejszym, ale tylko nieznacznie, chemioterapii oraz innowacyjnych terapii lekowych. Najlepsza dostępność dotyczy leczenia chirurgicznego, co nie znaczy bynajmniej, że leczenie zabiegowe wysokiej jakości jest równomiernie dostępne dla mieszkańców całego kraju.

Uprzywilejowane pod względem dostępności leczenia onkologicznego w Polsce są osoby mieszkające w wielkich miastach, stolicach województw.

Z analiz Raportu wynika, że największe potrzeby dotyczące rozwoju sieci ośrodków onkologicznych są obecnie w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim, lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

- Jedynym województwem bez "białych plam" w zakresie onkologii we wszystkich trzech rodzajach leczenia stosowanego w tej dziedzinie jest województwo śląskie - zaznacza przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Największym ograniczeniem jest dostępność radioterapii. W Polsce na 1 akcelerator przypada średnio 267 097 osób, podczas gdy średnia dostępność w krajach europejskich jest większa - na 1 akcelerator przypada 200 000 mieszkańców (5 aparatów na 1 mln mieszkańców).

Ponadto na mapie Polski występują "białe plamy" pod względem czasu dojazdu na leczenie. Są miejsca, gdzie dojazd do najbliższego ośrodka z radioterapią wynosi ponad godzinę jazdy samochodem (m.in. w województwie pomorskim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim).

Analiza danych potwierdza, że konieczne jest zwiększenie liczby ośrodków świadczących usługi radioterapii w poszczególnych województwach, adekwatnie do potrzeb i norm europejskich.

Raport - wskazówki dla rządzących

- Osiągnięcie w ciągu najbliższych pięciu lat, do 2020 roku, aktualnego średniego europejskiego poziomu dostępności świadczeń z zakresu radioterapii powinno znaleźć się w celach operacyjnych opracowywanego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016- 2025 - wskazuje prof. Julian Malicki, dyrektor Zespołu ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych przy Marszałkach Województw RP.

W ciągu najbliższej dekady, a więc w latach 2016-2025, na które planowany jest kolejny Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, wymianie podlegać powinno łącznie 115 ze 144 aktualnie użytkowanych akceleratorów. Raport PTO identyfikując "białe plamy" na mapie Polski i mapach poszczególnych województw, wyraźnie wskazuje, gdzie decydenci polityki zdrowotnej powinni szczególnie poprawić pacjentom dostęp do leczenia onkologicznego.

Warto podkreślić w tym miejscu, że plan rozwoju radioterapii nie może bazować wyłącznie na planowaniu zakupów sprzętu, wymaga on także planu rozwoju kadr medycznych - lekarzy, fizyków, techników oraz pielęgniarek. Z danych raportu Konsultanta Krajowego oraz materiałów analizowanych podczas opracowywania Raportu wynika, że do 2020 roku w Polsce powinno się wykształcić 130 radioterapeutów, 250 fizyków medycznych oraz 370 techników radioterapii.

Po leczeniu chirurgicznym, któremu skuteczne wyleczenie zawdzięcza ok. 22% ogółu chorych w UE, to właśnie radioterapia jest drugą najskuteczniejszą metodą stosowaną w onkologii.

Potrzebny plan

Aby Polska w ciągu pięciu lat, czyli do 2020 roku, osiągnęła poziom dostępności 5 aparatów MV na 1 mln mieszkańców, należy opracować plan rozwoju radioterapii. Powinien on uwzględniać wskaźnik dostępności oraz wnioski wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych dla onkologii (uwzględniającej demografię i prognozowaną zapadalność na nowotwory).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum