Reforma, czyli kilka sprzeczności i zagrożeń

Autor: RZ • • 16 stycznia 2017 11:41

Przygotowania do zmian funkcjonowania systemu ochrony zdrowia lub też, zgodnie z nową nomenklaturą, systemu służby zdrowia, nabierają tempa. Wydają się tak szybkie, że nie sposób zauważyć, iż szereg przygotowywanych przez ustawodawcę rozwiązań nie zawsze jest do końca wzajemnie spójnych.

W niektórych przypadkach można powiedzieć, że ewentualne efekty projektowanych działań będą ze sobą wzajemnie kolidować bądź też mogą być sprzeczne z oczekiwaniami.

Pierwszą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest zamiar zlikwidowania, i tak nigdy do końca nie wykrystalizowanego, systemu ubezpieczeniowo-składkowego finansującego świadczenia zdrowotne w Polsce. Od 2018 płatnikiem będzie budżet państwa. Nie jest to oczywiście rozwiązanie nieznane w innych, rozwiniętych krajach Europy. Tak system funkcjonuje np. we Włoszech czy krajach skandynawskich. W czym zatem należy upatrywać problemu?

Wydaje się, iż głównie w fakcie oddania politykom, kimkolwiek by oni nie byli, możliwości decydowania o kilkudziesięciu miliardach obecnie, a w przyszłości być może setkach miliardów złotych, przeznaczanych na zaspokojenie jednej z najważniejszych potrzeb każdego z nas, jaką jest zdrowie.

Główną zaletą dotychczasowego rozwiązania, przy wszystkich jego oczywistych niedoskonałościach, było oznaczenie środków na opiekę zdrowotną i brak możliwości ich politycznego zawłaszczania.

W tym kontekście, logiczne wydaje się pytanie - dlaczego w wymienionych wyżej państwach budżetowa dystrybucja środków finansowych nie budzi takich zastrzeżeń. Być może dlatego, że instytucje i procedury demokratyczne są tam zakorzenione głębiej i funkcjonują lepiej niż u nas, a z pewnością także dlatego, iż w systemach zdrowotnych jest tam zdecydowanie więcej pieniędzy.

Wystarczy powiedzieć, że kilka lat temu 10-milionowa Lombardia (włoski region administracyjny) dysponowała budżetem na świadczenia medyczne porównywalnym z 38-milionową Polską! Zaryzykuję tezę, że nas po prostu nie stać na przygotowywane rozwiązanie oraz ryzyko swobodnego dysponowania pieniędzmi na leczenie przez decydentów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum