Raport o sytuacji polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Autor: OPR. MAK • • 01 lipca 2017 13:33

Raport "Biała Księga - PBL" to pierwsze tak szczegółowe opracowanie, w którym przedstawiono najnowsze zasady diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz porównano sytuację polskich pacjentów cierpiących na tę chorobę z chorymi z innych krajów europejskich.

Raport o sytuacji polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Średni odsetek 5-letnich przeżyć polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową niższy o ponad 18% niż średnia w Europie, ograniczona dostępność do nowoczesnego leczenia i diagnostyki oraz niewystarczająca liczba hematologów - to najważniejsze wnioski z raportu "Biała Księga - PBL".

Przypadkowe diagnozowanie

- Analiza w przystępny sposób wskazuje, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć efektywność leczenia polskich pacjentów z PBL - podkreśla we wstępie do raportu prof. Krzysztof Jamroziak z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

- Biała księga będzie dobrym narzędziem umożliwiającym poprawienie dostępności optymalnego leczenia dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową - wskazuje prof. Krzysztof Giannopoulos, k ierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Przewlekła białaczka limfocytowa jest jednym z najczęściej rozpoznawanych rodzajów białaczki u dorosłych - stanowi 25-30% wszystkich zachorowań tego typu. W Polsce choruje na nią blisko 17 tys. pacjentów, 2 razy częściej mężczyźni, głównie osoby starsze - powyżej 65. roku życia.

30% chorych w chwili rozpoznania nie odczuwa żadnych objawów, stąd PBL najczęściej diagnozowana jest przypadkowo, na podstawie nieprawidłowości w obrazie krwi.

Leczenie chorych z agresywną postacią PBL

Autorzy "Białej Księgi - PBL" podkreślają, że dziś największym wyzwaniem terapeutycznym w przewlekłej białaczce limfocytowej jest leczenie chorych z agresywną postacią PBL - z delecją krótkiego ramienia chromosomu 17p, z którą zmaga się 7% pacjentów. Oporność na leczenie, krótkie remisje choroby sprawiają, iż kluczowe w zatrzymaniu nowotworu jest natychmiastowe wdrożenie skutecznych terapii.

Jak wskazuje raport, jeszcze 4 lata temu chorzy na agresywną postać przewlekłej białaczki limfocytowej nie mieli szans na leczenie; dziś nowoczesnym standardem w leczeniu tej grupy chorych są drobnocząsteczkowe terapie celowane, przeciwciała monoklonalne. Niestety, wciąż nie są one dostępne dla polskich pacjentów.

Polska jest jedynym krajem środkowo-wschodniego regionu Europy, w którym brakuje refundacji innowacyjnych terapii dla chorych z tą agresywną odmianą PBL. Mimo podejmowanych starań, dotychczas żadna z trzech terapii: ibrutynib, obinutuzumab czy ofatumumab nie została sfinansowana ze środków publicznych.

Dostęp do badań cytogenetycznych

- Brak leczenia pozbawia polskich pacjentów szans na przeżycie. Świadczą o tym statystyki - w Polsce średni odsetek 5-letnich przeżyć pacjentów z PBL wynosi jedynie 53%, jest to jeden z najniższych wyników w Europie, a nawet w Europie Środkowej i Wschodniej - wskazują eksperci.

Problem stanowi także ograniczony dostęp do badań cytogenetycznych, niezbędnych dla właściwego doboru efektywnej terapii. Jak wynika z raportu, odsetek pacjentów, u których wykonuje się badania cytogenetyczne w kierunku m.in. delecji 17p, wynosi około 18% w momencie rozpoznania choroby i około 20% w momencie rozpoczynania kolejnych linii leczenia.

Raport "Biała Księga - PBL" został opracowany przez HealthQuest przy wsparciu firmy Janssen, w partnerstwie z ekspertami i organizacjami reprezentującymi chorych na nowotwory krwi: Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi, Fundacją Razem w Chorobie. Patronat merytoryczny nad publikacją objęła również Polska Unia Onkologii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum