×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Rachunek zysków i strat

Autor: Iwona Bączek21 stycznia 2014 13:03

Jak informuje nas Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań instytutów badawczych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej MZ, w 2012 r. zysk netto osiągnęło 7 instytutów nadzorowanych przez ten resort, natomiast stratę netto wykazało 9 jednostek.

Rachunek zysków i strat
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. łączna wartość zobowiązań krótko- i długoterminowych instytutów nadzorowanych przez ministra zdrowia wynosi 783,5 mln zł, przy czym, jak informuje nas resort, łączna wartość zobowiązań dla trzech instytutów, które osiągnęły najwyższe zyski netto to 126,5 mln zł, a dla trzech instytutów, które odnotowały najwyższą stratę netto to 549,3 mln zł.

Z informacji przekazanej przez ministerstwo Rynkowi Zdrowia wynika, że najwyższy zysk netto za rok 2012 osiągnęły: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Jak informuje resort zdrowia, wartość umów zawartych przez NFZ na rok 2013 z 14 instytutami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej (spośród 16 nadzorowanych przez ministra zdrowia) wyniosła łącznie 1 813,2 mln zł, natomiast łączna wartość umów zawartych z trzema instytutami mającymi największe kontrakty to 1 127,1 mln zł.

CZD, IMiD i CZMP - na minusie

Wśród instytutów, które w roku 2012 odnotowały stratę, znalazły się m.in. warszawskie placówki: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher, Instytut Psychiatrii i Neurologii, a także Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

W przypadku Centrum Zdrowia Dziecka przychody netto ze sprzedaży wyniosły 263,1 mln zł w 2011 r. i 274,5 mln zł w 2012 r. przy kosztach działalności operacyjnej wynoszących 296,5 mln zł w 2011 r. i 320,5 mln zł w 2012 r. W 2011 r. strata ze sprzedaży zamknęła się kwotą 33,3 mln zł, a w 2012 r. - 45,9 mln zł. W 2011 r. strata z działalności operacyjnej wyniosła 29,3 mln zł, podczas gdy w 2012 r. było to już 40,1 mln zł na minusie. W 2011 r. strata z działalności gospodarczej to 39,2 mln zł, w 2012 r. liczba ta wzrosła do 53,3 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania IPCZD pozostawały w 2011 r. na poziomie 247,7 mln zł, w 2012 r. natomiast 335,6 mln zł. Zobowiązania długoterminowe w 2011 r. to 71,8 mln zł, a w 2012 r. - 98,2 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe w 2011 r. - 108,2 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług powyżej 79 mln zł, a w 2012 r. - 134,7 mln zł., w tym z tytułu dostaw i usług powyżej 91,6 mln zł.

Ze sprawozdań finansowych Instytutu Matki i Dziecka wynika, że przychody netto ze sprzedaży w 2011 r. wynosiły 102,8 mln zł, w 2012 r. - 104,5 mln zł, w tym przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych to 68,8 mln zł w 2011 r. i 73,1 mln zł w 2012 r. przy kosztach działalności operacyjnej 110,6 mln zł w 2011 r. i 110,9 mln zł w 2012 r. Strata ze sprzedaży wyniosła 7,7 mln zł w 2011 r. i 6,3 mln zł w 2012 r. Strata z działalności operacyjnej: 1,6 mln zł w 2011 r. i 5,7 mln zł w 2012 r. Strata z działalności gospodarczej: 422,8 tys. zł w 2011 r. i 5,8 mln zł w 2012 r.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 2011 r. wyniosły w IMiD 44,7 mln zł, a w 2012 r. - 57,9 mln zł. Zobowiązania długoterminowe: brak. Zobowiązania krótkoterminowe w 2011 r. za mknęły się w kwocie 10,9 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług - 6,9 mln zł, w 2012 r. było to 13,3 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług - 11,2 mln zł.

Straty odnotował także Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W przypadku tej jednostki przychody netto ze sprzedaży w 2011 r. wyniosły 203,3 mln zł i w 2012 r. - 211,9 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej 201,8 mln zł w 2011 r. i 218 mln zł w 2012 r. W 2011 r. zysk ze sprzedaży pozostawał na poziomie 1,5 mln zł, w 2012 r. odnotowano natomiast stratę w wysokości 6 mln zł. Strata z działalności operacyjnej wyniosła w 2011 r. 14,6 mln zł, w 2012 r. zmniejszyła się do 9,5 mln zł. Strata z działalności gospodarczej wyniosła 59,8 mln zł w 2011 r., a w roku 2012 - 20 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły w 2011 r. 330,6 mln zł, w 2012 r. - 345 mln zł. Zobowiązania długoterminowe w 2011 r. - 144,1 mln zł, w 2012 r. - 38,9 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe: w 2011 r. - 100, 4 mln zł, w tym 67,7 mln zł wobec dostawców, w 2012 r. - 227,6 mln zł, w tym 65,8 mln zł wobec dostawców.

IR i IPiN też pod kreską

Instytut Reumatologii im. prof. Eleonory Reicher odnotował w 2011 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 40,1 mln zł, a w 2012 r. - 50,6 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej 49,7 mln zł w 2011 r. i 56,8 mln zł w 2012 r. Strata ze sprzedaży wyniosła w 2011 r. 8,7 mln zł, w 2012 r, natomiast 6,1 mln zł. Strata z działalności operacyjnej w 2011 r. - 1,6 mln zł, w 2012 r. - 1,3 mln zł. Strata z działalności gospodarczej w 2011 r. - 4,4 mln zł, w 2012 r. - 4 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 2011 r. wynosiły 88,6 mln zł, w 2012 r. - 97,6 mln zł. Zobowiązania długoterminowe: 8,4 mln zł w 2011 r. i 7,1 mln zł w 2012 r. Zobowiązania krótkoterminowe: 38,1 mln zł w 2011 r., w tym z tytułu dostaw i usług 17,7 mln zł i 46,5 mln zł w 2012 r., w tym za dostawy i usługi 22,1 mln zł.

W przypadku Instytutu Psychiatrii i Neurologii przychody ze sprzedaży wyniosły w 2011 r. 103,2 mln zł, w 2012 r. - 106,7 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej 115,4 mln zł w 2011 r. i 119,4 mln zł w 2012 r. Strata ze sprzedaży wyniosła 12,1 mln zł w 2011 r. i 12,6 mln zł w 2012 r. Strata z działalności operacyjnej w 2011 r. - 5,9 mln zł i w 2012 r. - 6,3 mln zł. Strata z działalności gospodarczej w 2011 r. - 6,4 mln zł i w 2012 r. - 7,6 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 2011 r. stanowiły kwotę 137,8 mln zł, w 2012 r. - 158,6 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wynosiły w 2011 r. 17,8 mln zł i w 2012 r. - 21,9 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe w 2011 r. to 18,9 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług - 11,6 mln zł. W 2012 r. było to 27,6 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług - 10,9 mln zł.

Na prostej

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w 2011 r. osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 757,6 mln zł, a w roku 2012 - 806 mln zł. Koszt sprzedanych towarów i usług wyniósł 721,9 mln zł (2011 r.) i 770,8 mln zł (2012 r.), a zysk brutto 35,6 mln zł (2011 r.), 35,2 mln zł (2012 r.). W zakresie działalności operacyjnej strata w 2011 r. wynosiła 4,3 mln zł, a w 2012 r. było to już 2,4 mln zł na plusie. W zakresie działalności gospodarczej w 2011 r. odnotowano stratę w wysokości 6,8 mln zł, w 2012 r. natomiast zysk w wysokości 6,7 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania pozostawały na poziomie 524,9 mln zł w 2011 r. i 461,8 mln zł 2012 r. Zobowiązania długoterminowe to 76,4 mln zł w 2011 r. i 930 4 tys. zł w 2012 r. Zobowiązania krótkoterminowe: 76,6 mln zł w 2011 r., w tym z tytułu dostaw i usług 53,1 mln zł. W 2012 r. było to 90,7 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług 65,8 mln zł.

Dla Instytutu Kardiologii w Warszawie im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przychody netto ze sprzedaży w 2011 r. wyniosły 209 mln zł, w 2012 r. - 223 mln zł. Koszty działalności operacyjnej to 224,2 mln zł w 2011 r. i 229,3 mln zł w 2012 r. Strata ze sprzedaży zamknęła się kwotą 15,2 mln zł w 2011 r. i 7 mln zł w 2012 r. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2 mln zł w 2011 r. W 2012 r. był to zysk w wysokości 5,5 mln zł. W 2011 r. strata z działalności gospodarczej wyniosła 1,7 mln zł, w 2012 r., było to natomiast 5,9 mln zł na plusie.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły w 2011 r. 121,6 mln zł, w 2012 r. - 111,5 mln zł. Zobowiązania długoterminowe pozostawały w 2011 r. na poziomie ok. 1,8 mln zł, w 2012 r. natomiast - 656,7 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe w 2011 r. to 21,7 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług 15,7 mln zł, a w 2012 r. - 16,1 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług 10 mln zł.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie - przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2011 r. 108,8 mln zł, a w 2012 r. - 132,2 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej 111,9 mln zł w 2011 r. i 130,2 mln zł w 2012 r. W 2011 r. odnotowano stratę ze sprzedaży w wysokości 3 mln zł. W 2012 r. był to już zysk w wysokości 2 mln zł. Instytut odnotowuje także zysk z działalności operacyjnej: w 2011 r. - 4,9 mln zł, w 2012 r. - już 12 mln zł. Zysk z działalności gospodarczej w 2011 r. to 5,7 mln zł, w 2012 r. - 12,8 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły w 2011 r. 85,6 mln zł, w 2012 r. - 97 mln zł. Zobowiązania długoterminowe - brak. Zobowiązania krótkoterminowe: 27,2 mln zł w 2011 r., w tym z tytułu dostaw i usług 1,6 mln zł i 17,9 mln zł w 2012 r., w tym z tytułu dostaw i usług - 4,6 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze