Przybywa skutecznych terapii, gorzej z ich dostępnością

Autor: Wojciech Kuta • • 07 grudnia 2017 13:24

- Jest to jeden z kilku leków - we wskazaniu dotyczącym leczenia NDRP - oczekujących obecnie w Ministerstwie Zdrowia na decyzję dotyczącą objęcia refundacją - mówi prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dodaje: - Leki te uzyskały negatywną ocenę AOTMiT, jeżeli chodzi o skuteczność kliniczną i efektywność finansową, mimo że wszystkie mają rejestrację EMA (Europejska Agencja Leków), czyli urzędnicy europejscy uznali, że te terapie działają.

Prof. Krawczyk wskazuje, że w przypadku pembrolizumabu AOTMiT wydał pozytywną opinię dotyczącą skuteczności tego leku w pierwszej linii leczenia chorych na NDRP. - Refundowanie pozostałych leków we wspomnianym wskazaniu będzie miało - w opinii AOTMiT - niekorzystny wpływ na budżet płatnika, obciążając go dodatkowo w stosunku do refundowanej już chemioterapii - tłumaczy nasz rozmówca.

Przypomnijmy, że podczas wrześniowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej 2017 (ESMO), zaprezentowano dane na temat wieloletnich przeżyć, osiągniętych dzięki terapii niwolumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia. Po upływie trzech lat przy leczeniu niwolumabem uzyskano niemal trzykrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w porównaniu do terapii docetakselem w płaskonabłonkowym NDRP.

Natomiast 20 września br. brytyjska agencja NICE (odpowiada m.in. za opiniowanie procedur i rekomendowanie ich finansowania przez NHS) opublikowała raport, w którym rekomenduje stosowanie immunoterapii niwolumabem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. W Europie niwolumab jest obecnie refundowany w leczeniu płaskonabłonkowego NDRP w Danii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Grecji i na Węgrzech.

Trwają negocjacje, pacjenci czekają

A w Polsce? - Obecnie toczą się negocjacje cenowe w Komisji Ekonomicznej dotyczące nowych terapii w raku płuca. Dwa leki już są po tych negocjacjach - nintedanib (dla chorych z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca) i niwolumab (dla chorych z płaskonabłonkowym rakiem płuca). Wydaje się, że te dwa leki są najbliżej objęcia refundacją - dodaje prof. Krawczyk.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum