Przepisy nie przewidują takiego sprzętu

Autor: VNG • • 13 maja 2008 12:41

- Wyposażenie noworodkowych oddziałów szpitalnych nie obejmuje "sprzętu do laktacji". Zakres regulacji ustawowych nie przewiduje takiego poziomu szczegółowości jak określenie "wymogów i standardów, jakie powinny spełniać oddziały noworodkowe w zakresie posiadania specjalistycznego sprzętu do laktacji".

Przepisy nie nakładają również na szpitale obowiązku wyodrębniania pomieszczeń przystosowanych do "odciągania mleka przez matkę" - czytamy w obszernej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na nasze pytania dotyczące możliwości pomocy państwa dla matek, które nie mogą karmić piersią swoich dzieci.
- W polskim prawie nie występują regulacje dotyczące tzw. mamek, czyli kobiet karmiących piersią dziecko w zastępstwie matki tego dziecka, natomiast prawo reguluje te aspekty żywności i żywienia, które związane są z bezpieczeństwem żywności.
Nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa karmienia noworodków mlekiem pochodzącym od kobiet, które nie są matkami noworodków, ze względu na możliwość zanieczyszczenia pokarmu mlekiem krowim, nikotyną, alkoholem i lekami psychotropowymi oraz ryzyko zakażenia HIV, cytomegalowirusem i innymi wirusami.
- W opinii Krajowego Konsultanta w dziedzinie neonatologii, jako substytut mleka matki może być stosowane pasteryzowane mleko kobiece pochodzące z banku mleka, jednak badania naukowe wskazują, że mleko przechowywane w banku nie ma tych wszystkich ochronnych właściwości, które posiada mleko po jego bezpośrednim ściągnięciu z piersi, zaś prowadzenie banku mleka kobiecego wiąże się z wysokimi kosztami niezbędnych badań, które muszą być przeprowadzone u dawczyń mleka - informuje Danuta Jastrzębska z biura prasy i promocji Ministerstwa Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum