Przepisy na zdrowie

Autor: AS • • 25 czerwca 2008 14:02

Opłata za krew i jej składniki w2007r. Od 1 stycznia 2007r. będą obowiązywały nowe opłaty za krew i jej składniki. Opłaty przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w2007r

Wysokość nowych opłat w2007r.:

  • krew pełna konserwowana (1 jednostka) 220 zł

  • koncentrat krwinek czerwonych (1 jednostka)125 zł

  • osocze świeżo mrożone z krwi pełnej (1 jednostka) 90 zł

  • osocze świeżo mrożone z aferezy (1 jednostka) 107 zł

  • koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej (1 jednostka) 60 zł

  • koncentrat krwinek płytkowych z aferezy (1 preparat) 900 zł

  • koncentrat granulocytarny (1 preparat) 1 250 zł

Dz.U. nr 158, poz. 1126 z dnia 5 września 2006r.

Zwalczanie narkomanii. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. określa Krajowy Program Zwalczania Narkomanii na lata 2006-2010. Program będzie realizowany w pięciu obszarach: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna, ograniczenie podaży, współpraca międzynarodowa oraz badania i monitoring. Rozporządzenie obowiązuje od 25 września 2006r.
Dz.U. Nr 143, poz. 1033 z dnia 10 sierpnia 2006r.

- wyrok TK z dnia 1 września 2006r., sygn. akt. SK 14/05. Pozbawienie pokrzywdzonego dochodzenia odszkodowania za szkodę na osobie np. w wyniku błędu lekarskiego ujawnioną po upływie dziesięciu lat od wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę jest niezgodne z Konstytucją. Zdaniem Trybunału, nowoczesne metody diagnostyki medycznej umożliwiają, w sposób coraz bardziej precyzyjny i pewny, określanie związków pomiędzy bardzo nawet odległymi w czasie zdarzeniami (a więc pomiędzy jakimś czynnikiem sprawczym przed laty, a szkodą ujawnioną u pokrzywdzonego).
Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego (art. 442) przewiduje, że jeśli szkoda polegała na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, to poszkodowany będzie mógł żądać rekompensaty nawet 20 lat po zdarzeniu, które ją wywołało.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum