Przepisy na zdrowie

Autor: AS • • 24 czerwca 2008 12:44

Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego czynności związanych z udzielaniem pożyczek na restrukturyzację dla publicznych ZOZ-ów wynosi 0,5% kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa.

Restrukturyzacja ZOZ-ów.
Określa ją Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2006 r. Przepisy obowiązują od 11 października 2006 r.
Dz.U. nr 183, poz.1360 z dnia 5 października 2006 r.

Prawo farmaceutyczne.
Ogólne i szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, których spełnienie jest warunkiem uzyskania zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, określił minister zdrowia w rozporządzeniu z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Dz.U. nr 194, poz.1436 z dnia 26 października 2006 r.

Produkty lecznicze - wystawianie zapotrzebowań.
Zmiany w procedurze wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze nie posiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie kraju, a niezbędne dla ratowania zdrowia i życia pacjenta, przewiduje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r.
Zapotrzebowanie na dany produkt leczniczy może wystawić szpital bądź lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem. Wystawiający zapotrzebowanie lub pacjent, po pisemnym potwierdzeniu przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, kieruje je do ministra właściwego do spraw zdrowia. Zapotrzebowanie wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem traci ważność, jeżeli w terminie 60 dni od dnia potwierdzenia przez ministra nie zostanie skierowane do hurtowni farmaceutycznej. Rozporządzenie obowiązuje od 17 listopada 2006 r.
Dz.U. nr 199, poz.1470 z dnia 2 listopada 2006 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum