Przepisy na zdrowie

Autor: AS • • 24 maja 2008 21:06

Z dniem 1 lutego 2007 r.weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.
Zmiany dotyczą m.in. odbywania specjalizacji w tr ybie rezydentur y. W niektórych przypadkach przewidzianych w ustawie okres rezydentury ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy. Ponadto lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentur y, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji, odpowiednio - w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny.
Dz.U. nr 13, poz. 85 z dnia 29 stycznia 2007 r.

Ustawa o ZOZ.
Tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zamieszczono w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. Tekst uwzględnia dotychczasowe zmiany w ustawie.
Dz.U. 14, poz. 89 z dnia 31 stycznia 2007

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Restrukturyzacja publicznych ZOZ-ów
- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. akt. III CZP 148/06). Legitymowanym do złożenia wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w ar t. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) jest także nabywca wierzytelności, o której mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.

Prawo do świadczeń zdrowotnych
- Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 r. (sygn. akt. III UZP 4/06). W razie nieobjęcia umową o udzielenie świadczeń zdrowotnych - o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. - określonego świadczenia zdrowotnego, ubezpieczony nie mógł żądać ustalenia przez NFZ, że przysługuje mu prawo do danego świadczenia zdrowotnego (ar t. 148 ust. 1 tej ustawy).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum