Anna Kaczmarek | 18-10-2010 14:38

Projekty, konsultacje, Założenia

Czy ten pakiet będzie miał moc uzdrawiającą?

Ministerstwo Zdrowia już po raz drugi w tej kadencji przygotowało pakiet projektów ustaw, które mają zreformować polską ochronę zdrowia. O przygotowaniach do "ofensywy ustawodawczej" słyszeliśmy już na początku tego roku. Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiadała nawet, że blok projektów zostanie ogłoszony w marcu, potem, że pod koniec kwietnia, jeszcze później, że z końcem czerwca. Jednak tak naprawdę ów pakiet zaistniał we wrześniu. O jego wybranych projektach piszemy w październikowym raporcie Rynku Zdrowia.

Resort zdrowia ma obecnie dużo większe szanse na przeprowadzenie planowanych zmian ze względu na inną sytuację polityczną, niż była jeszcze wiosną tego roku. Po czerwcowych wyborach prezydenckich rząd Donalda Tuska może być spokojny o przychylność głowy państwa wobec kolejnych projektów ustaw.

Gorący temat kampanii

Pierwszy zestaw ustaw autorstwa resortu zdrowia kierowanego przez Ewę Kopacz wszedł w życie w bardzo niewielkim zakresie. O ile batalia sejmowa zakończyła się pozytywnie dla projektów, o tyle większość z nich została zawetowana przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o przekształceniu ZOZ-ów w spółki, o pracownikach ZOZów oraz ustawę wprowadzającą reformę ochrony zdrowia.

- Stosując konstytucyjne prawo, spełniłem swoje obietnice wyborcze. Mówiłem, że nigdy nie zgodzę się na prywatyzację szpitali. Jednak zmiany w ochronie zdrowia są potrzebne, dlatego podpisałem 3 ustawy - mówił w listopadzie 2008 r. prezydent Lech Kaczyński, który podpisał wówczas Ustawy: o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach w ochronie zdrowia.

Natomiast Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm mógł oczywiście przegłosować weto prezydenckie, jednak mimo gorączkowych dyskusji koalicji PO-PSL z Lewicą, nie udało się przekonać lewicowych posłów do głosowania za ustawami reformującymi system.

Sytuacja polityczna uległa diametralnej zmianie w kwietniu tego roku po tragicznej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął m.in. Lech Kaczyński. Ogłoszono wybory prezydenckie.

Podczas starcia pomiędzy najważniejszymi kandydatami - Jarosławem Kaczyńskim i Bronisławem Komorowskim - okazało się, że reforma ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej gorących tematów debaty w trakcie kampanii.

Spór o to, czy Bronisław Komorowski, jak twierdził Jarosław Kaczyński, jest za prywatyzacją ochrony zdrowia zakończył się w sądzie. Wymiar sprawiedliwości przyznał jednak rację Bronisławowi Komorowskiemu, który zaprzeczał, jakoby popierał prywatyzację.

Wybory wygrał Bronisław Komorowski, więc resort zdrowia raczej nie spotka się już z wielkimi przeszkodami we wprowadzaniu planowanych zmian.

Czy będą skuteczne w uzdrawianiu systemu - czas pokaże.

Część projektów ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest jeszcze w fazie konsultacji społecznych, a inne trafiły już do Sejmu, gdzie pochylą się nad nimi posłowie z sejmowych komisji.

Niektóre rozwiązania są dopiero na etapie tworzenia założeń.

Trzynaście plus...

Poniżej wykaz projektów, według informacji przekazanych nam przez Ministerstwo Zdrowia, które w ramach prac nad reformą przygotował resort, oraz etap prac nad nimi (stan na 24 września 2010 r.):
1. Projekt Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - w konsultacjach społecznych.
2. Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo farmaceutyczne - przekazany Radzie Ministrów.
3. Projekt Ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych - założenia do projektu ustawy zostały przekazane Komitetowi Rady Ministrów.
4. Projekt Ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - po konsultacjach zewnętrznych, zostanie niebawem przekazany Komitetowi ds. Europejskich.
5. Projekt Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych - w Sejmie.
6. Projekt Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - w Sejmie.
7. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w konsultacjach społecznych.
8. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w konsultacjach społecznych.
9. Projekt Ustawy o działalności leczniczej - w konsultacjach społecznych.
10. Projekt Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - po konsultacjach zewnętrznych, rozpatrzony w trybie obiegowym przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności (po uwzględnieniu uwag zostanie przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów).
11. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów, zostanie przekazany Radzie Ministrów.
12. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - przekazany Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.
13. Projekt Ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - przyjęty przez Komitet Stały i zarekomendowany Radzie Ministrów; oczekuje na rozpatrzenie.

...cztery

Resort zdrowia pracuje też nad następującymi projektami aktów prawnych:
1. Projekt Ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - planowana debata publiczna.
2. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - uchwała Rady Ministrów - w konsultacjach międzyresortowych.
3. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawy o Inspekcji Handlowej - w konsultacjach społecznych.
4. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy (10 września br.) minister Ewa Kopacz mówiła także o planach powołania do życia Agencji Taryfikacji, która będzie się zajmowała liczeniem kosztów w ochronie zdrowia.