Projekt ustawy o POZ trafił do konsultacji

Autor: OPR. MAK • • 27 stycznia 2017 09:16

Minister zdrowia skierował 30 grudnia 2016 r. do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Ministerstwo Zdrowia podaje na swojej stronie internetowej główne cele uchwalenia ustawy:

zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia

poprawa organizacji i funkcjonowania POZ

zwiększenie efektywności i skoordynowanie działań POZ z innymi elementami systemu

zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej

stworzenie mechanizmu finansowego motywowania świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

- Określenie roli i miejsca POZ w systemie oraz poprawa jej organizacji przyczynią się do polepszenia stanu zdrowia pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - m.in. ograniczą skutki ich chorób. Chcemy skoordynować i zintegrować różne poziomy opieki medycznej, aby objąć pacjentów kompleksową opieką. Będzie to np. zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością - informuje resort zdrowia.

Jak podkreśla MZ, dzięki ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej poprawią się jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Na poprawę opieki nad pacjentem wpłynąć ma realizacja poniższych założeń:

Lekarz POZ będzie "strażnikiem systemu" - uzyska rolę przewodnika (koordynatora) pacjenta w systemie.

Efektywna praca tzw. zespołu POZ - w jego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Dzięki temu kompetencje członków zespołu będą się uzupełniały.

Współpraca zespołu POZ z osobami, które będą udzielały specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (m. in. w ramach AOS i leczenia szpitalnego) oraz specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem) - będzie ona polegała m.in. na wymianie informacji.

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie - od 1 lipca 2019 r. - modelu opieki zintegrowanej. Będzie to szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych zapewniony w ramach POZ. Ten model opieki będzie skierowany do pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum