Program wreszcie wystartował

Autor: Krzysztof Strojek • • 25 czerwca 2008 11:40

Profesor KRZYSZTOF STROJEK, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Są pieniądze na realizację pierwszych zadań Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce. Właśnie zakończyły się rozstrzygnięciem cztery konkursy rozpisane przez Ministerstwo Zdrowia na wybór realizatorów programu w zakresie: promocji problematyki cukrzycy w mediach, szkolenia lekarzy rodzinnych, szkolenia nauczycieli i opiekunów dzieci cierpiących na cukrzycę oraz opracowania koncepcji utworzenia centralnego rejestru osób chorych na cukrzycę. Ośrodki medyczne, które podjęły się promocji profilaktyki cukrzycy, otrzymają budżet na przygotowanie kampanii medialnej. To lekarze muszą zaproponować, co należy podczas tej kampanii powiedzieć, żeby uświadomić zdrowym ludziom, jakim zagrożeniem jest cukrzyca, jak się przed nią bronić i kiedy przeprowadzać badania profilaktyczne.
Uznaliśmy, że koniecznie trzeba usystematyzować i uporządkować program nauczania diabetologii - zarówno na studiach medycznych, jak i w trakcie szkolenia podyplomowego lekarzy rodzinnych oraz szkolenia pielęgniarek. Jako konsultant krajowy i osoba odpowiedzialna za przygotowanie programu prewencji i leczenia cukrzycy prezentuję pogląd, że szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie wiedzy z dziedziny diabetologii zbyt często jest prowadzone jedynie w oparciu o sponsoring przemysłu farmaceutycznego. Oczywiście, tak zorganizowane szkolenia są niezwykle cenne, bo to często jedyna możliwość uzyskania nowych informacji przez lekarzy, ale przy podawaniu tego rodzaju informacji akcent jest zazwyczaj przesunięty w stronę drogich terapii nowoczesnych o porównywalnej skuteczności z terapiami tradycyjnymi. Teraz, w ramach programu, dla wybranych ośrodków zostały zapewnione budżetowe pieniądze na opracowanie i organizację programu szkoleń lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki oraz opieki nad chorymi na cukrzycę.
Zgodziliśmy się, że publiczne pieniądze warto przeznaczyć również na opracowanie i wprowadzenie programu informacyjnego dla opiekunów dzieci chorych na cukrzycę, zwłaszcza nauczycieli.
Zyskamy wiele, jeśli ci ludzie będą wiedzieli, co to jest cukrzyca i jak postępować z dziećmi cierpiącymi na tę chorobę w taki sposób, aby nie blokować ich aktywności, ale i zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami, jakie niesie choroba.
Zaczęliśmy też prace studialne nad rejestrem chorych na cukrzycę. Tak gromadzone dane odpowiedzą nam na pytania: jaki jest stan zdrowia Polaków chorujących na cukrzycę i jak są leczeni.
Na tej podstawie można będzie uzyskać wiedzę o epidemiologii cukrzycy, ocenić, na ile skutecznie leczymy chorych i wskazać - przy użyciu metod farmakoekonomii - jak najlepiej wydatkować pieniądze.
Po kilku latach rejestr posłuży do oceny efektywności programu.
Wspomniane realizacje programu dotyczą najbliższych dwóch lat. Naszym długofalowym zamiarem jest doprowadzenie do utworzenia sieci poradni diabetologicznych, w których, oprócz lekarzy, głównie pielęgniarki edukacyjne będą instruowały pacjentów na temat zdrowego stylu życia, m.in. odpowiedniej diety. Jak dowiedziono, właściwe odżywianie się jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zahamowanie rozwoju tej choroby.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum