Prawo wykonywania zawodu oznacza odpowiedzialność

Autor: Maciej Hamankiewicz • • 29 września 2014 14:28

Prawo wykonywania zawodu oznacza odpowiedzialność

Trzeba pamiętać, że w świetle aktualnych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz rezydent to osoba posiadająca pełne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Co do zasady rezydent ponosi więc odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania medyczne.

Nie można jego działania w żadnym razie porównywać do działania studenta medycyny, który przyszedł do szpitala na praktyki czy do działania lekarza stażysty, którego prawo wykonywania zawodu jest ograniczone.

W działalności leczniczej ustalanie osób winnych jakiegoś zaniedbania zawsze musi być zindywidualizowane i zależy od okoliczności konkretnego przypadku - trudno przyjmować jakąś regułę ogólną dającą się zastosować w każdym przypadku.

Doświadczenie pokazuje, że czasem winny jest człowiek, czasem zła organizacja pracy danej jednostki medycznej. Jedno jest pewne - ustalenie osoby, której można w takiej sytuacji przypisać winę, jest skomplikowane.

W myśl art. 16m ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do zadań kierownika specjalizacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją programu specjalizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, w tym ocena proponowanych badań diagnostycznych, rozpoznania choroby, sposobów leczenia oraz nadzór nad wykonywaniem przez rezydenta zabiegów operacyjnych i innych metod leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko do czasu nabycia przez niego umiejętności samodzielnego ich wykonywania.

Trzymając się pewnych uogólnień, uważam, że w razie gdy błąd medyczny powstał na skutek samodzielnego działania rezydenta, możliwość przypisania lekarzowi pełniącemu funkcję kierownika specjalizacji odpowiedzialności za "brak nadzoru" i przyczynienie się do popełnienia błędu medycznego należy rozważać jako sytuację wyjątkową.

Nie sposób jednak wykluczyć odpowiedzialności kierownika specjalizacji za konkretne działania rezydenta, w sytuacji gdy rezydent działał na wyraźne polecenie kierownika specjalizacji. Błędna ocena sytuacji medycznej przez kierownika specjalizacji i wydanie wadliwego polecenia rezydentowi mogłyby oznaczać także możliwość pociągnięcia kierownika specjalizacji do odpowiedzialności.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum