Pracodawcy RP : to dyskusyjna nowelizacja

Autor: RR • • 29 lutego 2016 11:22

Projekt założeń zmian w ustawie o działalności leczniczej nadaje się do całkowitej poprawy - oceniają Pracodawcy RP. Uważają, że skutki przyjęcia projektu byłyby dokładnie odwrotne od zamierzonych.

Mają zastrzeżenia praktycznie do wszystkich propozycji zawartych w projekcie założeń do ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej.

"Nie zgadzamy się z założeniem, że budżet państwa stać de facto na nieograniczone finansowanie deficytu szpitali. Przyjęte w projekcie zapisy nie uwzględniają bowiem takich parametrów, jak jakość zarządzania czy miejsce szpitala na mapie potrzeb zdrowotnych. Niesie to ze sobą bardzo poważne ryzyko zapaści sektora" - czytamy w nadesłanym nam stanowisku.

Wzmożenie kontroli

Pracodawcy RP wskazują, że zapisy o zakazie nabywania przez partnerów niepublicznych większościowego pakietu udziałów lub akcji publicznych szpitali oraz ograniczenie obrotu wierzytelnościami drastycznie pogorszą dostęp podmiotów publicznych do kapitału i podniosą koszt jego nabycia: "Podobne skutki przyniesie nakaz reinwestowania zysków większościowo publicznych szpitali w rozwój podmiotu leczniczego".

Pracodawcy RP wskazują, że przepis nakazujący reinwestowanie zysku w rozwój podmiotu jest ograniczeniem konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej, co może doprowadzić do uznania ustawy za niekonstytucyjną.

"Projekt w praktyce oznacza zakaz wsparcia publicznego sektora ochrony zdrowia przez sektor prywatny, także w takich obszarach, w których sektor publiczny samodzielnie nie będzie w stanie wypracować efektywnych rozwiązań" - konkludują.

Negatywnie opiniują też propozycję wyłączenia podmiotów leczniczych spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewidują, że wzmożenie kontroli podmiotów leczniczych nie tylko nie przyniesie nadzwyczajnych dochodów budżetowi NFZ, ale także zabierze kontrolowanym pracownikom cenny czas, który mogliby przeznaczyć na leczenie.

W stanowisku czytamy, że nie do zaakceptowania jest też propozycja umożliwiająca samorządom kupowanie świadczeń medycznych. Idea sama w sobie jest jak najbardziej słuszna. Jednak dodatkowe środki powinny być dostępne w trybie konkursowym dla wszystkich podmiotów leczniczych, a nie tylko "u swoich".

Ma być przejrzyście

Jak wskazano w stanowisku, samorządy będą mogły kupić tylko te świadczenia, które oferują ich podmioty lecznicze, a nie te, których potrzebują mieszkańcy. W ocenie Pracodawców RP kupno świadczeń medycznych przez samorządy z wykorzystaniem funduszy publicznych musi odbywać się na zasadzie konkurencyjności i transparentności.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, zwraca uwagę, że należy odnotować dobrą zmianę w jakości stanowienia prawa. - Z pełnym uznaniem należy przyjąć, że resort konsultuje zmiany już na etapie założeń do projektu - daje to szansę na wypracowanie optymalnych rozwiązań - zaznacza.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum