Poznaliśmy laureatów trzech konkursów

Autor: WOK • Źródło: 2022 3 (175)16 maja 2022 15:40

Gala wieńcząca pierwszy dzieńVII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Katowice, 3-4 marca 2022 r.) była okazją do wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznych edycji konkursów:Start-Up-Med oraz „Zdrowy Samorząd”. Poznaliśmy także kolejnych laureatów Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch).

Zwycięzcy czwartej edycji Konkursu Start-Up-Med

Podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznaliśmy laureatów czwartej edycji Konkursu Start-Up-Med. Głównym celem Konkursu Start-Up-Med jest wspieranie medycznych start-upów poprzez wybór i wyróżnienie rozwiązań stanowiących najciekawsze innowacje o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Do organizatora Konkursu – Grupy PTWP, wydawcy portalu rynekzdrowia.pl i magazynu Rynek Zdrowia – wpłynęło 50 projektów. Zgłoszone przedsięwzięcia ocenili eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med, którzy na podstawie przyznanej liczby punktów wyłonili 12 finalistów, którzy zaprezentowali się w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych podczas sesji: „Start-upy w polskiej medycynie”. Zwycięzcy zostali wyłonieni w głosowaniu Jury.

• W kategorii Start-up zwyciężył Human Biome Institute SA.

Nagrodzone rozwiązanie to profesjonalny bank mikrobioty jelitowej z wdrożeniem na rynek produktów zawierających pełne konsorcjum mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi oraz platformy „Drug Discovery”, złożonej z nowoczesnych technologii do predykcji składu leków na bazie mikrobioty jelitowej.

Human Biome Institute jest innowacyjną spółką biotechnologiczną pracującą w obszarze mikrobiomu człowieka oraz twórcą wspomnianego już profesjonalnego banku mikrobioty jelitowej z wdrożeniem na rynek produktów zawierających pełne konsorcjum mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi. – Preparaty te służą wykonaniu transplantacji mikrobioty jelitowej – transferu mikroorganizmów jelitowych dawcy do przewodu pokarmowego pacjenta w celach leczniczych. Nasze preparaty (w tym innowacja na skalę kraju – kapsułki) zapewniają m.in. ponad 90-procentową wyleczalność nawrotowych zakażeń C. difficile (najczęstszej infekcji wewnątrzszpitalnej) – informuje spółka.

• W kategorii Ośrodek medyczny/naukowy wygrało rozwiązanie AMULET.

To model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego – który opracowało konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Model teleopieki AMULET okazał się też najlepszy w internetowym głosowaniu czytelników Rynku Zdrowia. W projekcie zrealizowano dwie główne ścieżki badawcze: 

• model opieki opartej na punktach ambulatoryjnych prowadzonych przez personel pielęgniarski, w których pacjent poddawany jest szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej (z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych), a jego wyniki są przez kardiologa konsultowane zdalnie,

• model opieki domowej z monitorowaniem jednokanałowego elektrokardiogramu i parametrów hemodynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem przewodnienia (prototyp urządzenia) oraz objawów klinicznych (aplikacja mobilna).

Rozwiązanie AMULET jest nowatorskie pod względem: organizacyjnym (nowy model teleopieki mający zastosowanie w stacjonarnej opiece ambulatoryjnej i zdalnej opiece domowej); diagnostycznym (zastosowanie szczegółowej oceny pacjentów z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych); technologicznym (wielofunkcyjna platforma telemedyczna, urządzenie domowe do oceny uwodnienia klatki piersiowej i innych parametrów hemodynamicznych).

***

Wyniki V Konkursu „Zdrowy Samorząd”

Podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznaliśmy też laureatów piątej już edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Jego głównym celem jest nagrodzenie samorządów, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane profilaktyką różnych chorób i edukacją zdrowotną.

Mimo trudnej sytuacji wielu samorządów spowodowanej pandemią te samorządy, które od wielu lat realizowały programy polityki zdrowotnej, nadal je prowadzą, a nawet rozwijają swoją aktywność w tym zakresie. Do organizujących Konkurs „Zdrowy Samorząd” redakcji Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów. 

Laureaci wyłonieni zostali przez Radę Konsultacyjną konkursu. Statuetki „Zdrowy Samorząd” zostały przyznane w trzech kategoriach:

• Zdrowa Gmina

• Zdrowy Powiat

• Zdrowe Województwo

Laureaci w kategorii Zdrowa Gmina:

• Urząd Miejski w Gdańsku – za realizację projektu „FitKlasa – aktywność dla zdrowia”, zwiększającego aktywność fizyczną wśród dzieci celem poprawy sprawności krążeniowo-oddechowej i prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

• Urząd Miasta Krakowa – za realizację programu #KrakówSzczepi w ramach aktywnego udziału w realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

• Urząd Miasta Rzeszowa – za program szczepień przeciwko COVID-19 realizowany od 14 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

Laureaci w kategorii Zdrowy Powiat:

• Powiat poznański – za realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.

• Powiat kępiński – za realizację projektu „Pijany życiem”, dostarczającego uczestnikom rzetelnej wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą używki.

• Powiat kielecki – za realizację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

Laureaci w kategorii Zdrowe Województwo:

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – za realizację programu „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”.

• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – za realizację „Programu profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014-2017)”.

• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – za realizację „Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”.

Zwycięzcą internetowego głosowania czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego został Urząd Miasta Kołobrzeg – za realizację programu „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”.

***

Laureaci Nagrody Animus Fortis 

Podczas HCC 2022 poznaliśmy także laureatów piątej edycji Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), ustanowionej przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Została przyznana w dwóch kategoriach: indywidualnej i instytucjonalnej. Wręczono również dwa dyplomy honorowe.

Kapituła Nagrody Animus Fortis honoruje w ten sposób osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. Nagroda nawiązuje do najlepszych tradycji służb medycznych, dlatego jest nią miniatura „Pomnika sanitariusza”. Monument upamiętniający medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości miał stanąć przed II wojną światową w Warszawie. Realizację planów wzniesienia pomnika pokrzyżował wybuch wojny.

Laureatów poznaliśmy w czwartek, 3 marca, podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Nagrody wręczał gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

• W kategorii indywidualnej Animus Fortis (Mężny Duch) 2021 zwyciężył mł. ogniowy Tomasz Molenda.

W czasie wolnym od służby, w trakcie morsowania, zauważył zbyt nisko lecącego paralotniarza, który w następstwie wraz z balastem na plecach wpadł do lodowatej wody.

Bez chwili wahania strażak ruszył na pomoc, wykorzystując do przedostania się do poszkodowanego kajak z działki rekreacyjnej w pobliżu. Przy pomocy paru innych świadków zdarzenia udało mu się odpiąć czaszę z linkami od paralotniarza oraz przeciągnąć kajak do brzegu jeziora, a następnie udzielić pierwszej pomocy, nie doprowadzając do wychłodzenia organizmu.

Dzięki szybkiej reakcji, zdecydowaniu i doświadczeniu Tomasza Molendy udało się uratować życie poszkodowanemu przy jednoczesnym powiadomieniu odpowiednich służb ratowniczych. Pan Tomasz na co dzień pracuje w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie.

• W kategorii instytucjonalnej nagrodę Animus Fortis 2021 zdobyła Fundacja Medyk Rescue Team z projektem „Bezpieczny Kazbek”.

Medyk Rescue Team to zespół specjalistów wielu dziedzin w szeroko pojętym ratownictwie. Każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie, począwszy od ratownictwa medycznego, poszukiwań zaginionych, poprzez ratownictwo wysokościowe, aż po górskie. Razem tworzą znakomity zespół gotowy do działania w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach.

Celem realizowanego przez fundację projektu „Bezpieczny Kazbek” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i wspinaczy odwiedzających szczyt Kazbek oraz znajdujących się w górach na terytorium Gruzji, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Polski.

Realizacja celu odbywa się poprzez sezonowy (czerwiec-wrzesień) dyżur zespołu polskich ratowników górskich i medycznych w bazie Meteo na wysokości 3650 m n.p.m.

Zadaniem Zespołu Ratowniczego jest prowadzenie akcji prewencyjnej i profilaktycznej, informowanie o zagrożeniach, udzielanie świadczeń medycznych oraz utrzymanie gotowości do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych na terytorium Gruzji.

Dyplomy Honorowe Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch) 2021:

• Śp. Ernest Banach

We wtorek 10 sierpnia 2021 r. chłopiec był świadkiem, jak maszt jachtu płynącego na rzece Pisie zahaczył o linię wysokiego napięcia. Dwóch żeglarzy zostało porażonych prądem i wypadło za burtę. Ernest nie zawahał się ani chwili, by ruszyć na pomoc tonącym.

Nastolatek zdążył jednego z żeglarzy ułożyć na kamizelkach ratunkowych, zanim sam zniknął pod taflą wody najpewniej porażony prądem po złapaniu się metalowej części masztu. Życia Ernesta, niestety, nie udało się uratować. Za swą niesamowitą odwagę 14-latek zapłacił najwyższą cenę.

• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Na początku sierpnia 2021 r. władze Grecji zwróciły się z prośbą do Polski o pomoc w walce z gigantycznymi pożarami wywołanymi długotrwałymi upałami. Misja polskich strażaków w Grecji prowadzona była w skrajnie trudnych warunkach, ich praca była bowiem zupełnie odmienna od tej, którą w Polsce wykonują na co dzień – ze względu na uwarunkowania terenowe Grecji.

Przebiegała w terenach górzystych i gęsto zalesionych. Do tego dochodziły też bardzo wysokie temperatury. Najdłuższy „dzień” pracy polskich strażaków wynosił 36 godzin. Determinacja i profesjonalizm polskich strażaków spotkały się z wielkim uznaniem na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza ze strony Grecji. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum