Powstało Forum Raka Płuca

Autor: Iwona Bączek • • 21 marca 2017 14:22

12 stycznia br. oficjalnie zainaugurowana została działalność Forum Raka Płuca powołanego przez Polską Grupę Raka Płuca. - Leczenie tego nowotworu jak najszybciej powinno zostać uznane za jeden z priorytetów ochrony zdrowia w Polsce - mówili specjaliści na konferencji prasowej w Warszawie.

Powstało Forum Raka Płuca

Eksperci podkreślali, że choć rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym i przyczyną największej liczby zgonów z powodu choroby nowotworowej, a odsetek wskazujący na przeżycie chorych po pięciu latach od diagnozy nie przekracza 15%, Ministerstwo Zdrowia przeznacza na leczenie chorych z rakiem płuca nie więcej niż 2% całkowitych wydatków na programy lekowe.

Zwracali także uwagę, że każdego roku odnotowuje się na świecie 1,5 mln nowych zachorowań na raka płuca. W Polsce liczba ta wynosi ponad 20 tys. Tyle samo osób chorych na ten nowotwór umiera rocznie w naszym kraju. Co piąty mężczyzna, pacjent onkologiczny, choruje w Polsce właśnie na raka płuca. W przypadku kobiet, pacjentek onkologicznych, problem raka płuca dotyczy co dziesiątej osoby. Ponadto od 2007 r., czyli od dekady, utrwala się w Polsce wyraźny trend wskazujący na większą umieralność kobiet z powodu raka płuca niż z powodu raka piersi.

Zarejestrowane, ale niedostępne

Prof. Rodryg Ramlau z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, przypomniał, że od czasu powstania PGRP, tj. od 2002 r., w terapii tego nowotworu na świecie zmieniło się bardzo wiele, ale polscy pacjenci nadal mają problemy z dostępnością nowoczesnego leczenia.

Przypomnijmy: spośród leków zarejestrowanych na terenie UE w terapii raka płuca dla pacjentów w Polsce dostępne są: leki cytostatyczne (pemetreksed), erlotynib, gebitynib, afatynib oraz od jesieni 2016 r. także kryzotynib.

Chorzy z rakiem płuca w naszym kraju nie mają natomiast dostępu do: bewacyzumabu, nintedanibu, cerytynibu, niwolumabu, pembrolizumabu, ramucyrumabu i osimertynibu.

- Tymczasem nowoczesne leki ukierunkowane molekularnie oraz leki immunokompetentne, które pojawiły się w ostatnich latach, radykalnie zmieniają losy chorych - zauważył prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Ekspert wskazywał, że 60-70% chorych z rakiem płuca jest kwalifikowanych wyłącznie do leczenia paliatywnego, które jest jednakże aktywnym leczeniem onkologicznym, stawiającym sobie za cel poprawę jakości życia pacjenta oraz wydłużenie jego czasu przeżycia.

Nowe definicje

- Coraz lepsze efekty w tym zakresie zaczęto uzyskiwać po pojawieniu się leków ukierunkowanych molekularnie, dedykowanych poszczególnym populacjom. Dobrym przykładem może być pacjent z mutacją EGFR leczony przez cztery lata w naszej klinice inhibitorami kinazy tyrozynowej, u którego uzyskaliśmy całkowitą regresję zmiany. Przez cały czas trwania terapii mężczyzna mógł pracować i prowadzić normalne życie - mówił prof. Kowalski.

- Odsetki przeżyć pięcioletnich, uważanych jeszcze jakiś czas temu za wyleczenie, mamy zatem obecnie u pacjentów leczonych paliatywnie, a nie z intencją wyleczenia. Okazuje się więc, że nowe leki zmieniają utarte definicje, ale - aby tak się działo - muszą być refundowane - dodał specjalista.

Prof. Dariusz Kowalski, odnosząc się do problemów polskich pacjentów z dostępnością nowoczesnych terapii, przywołał przykład kryzotynibu. Czas oczekiwania na refundację tego specyfiku trwał ponad cztery lata.

- Od bardzo niedawna kryzotynib, z którego od lat korzystają już pacjenci z rearanżacją genu ALK i ROS1 w całej UE, jest refundowany także w Polsce, ale niestety tylko w drugiej linii leczenia, choć wiadomo, że jego stosowanie przynosi doskonałe efekty także w pierwszej linii - zaznaczył ekspert.

Po pierwsze dać szansę

Wskazywał także na wielkie nadzieje związane z lekami immunokompetentnymi (m.in. pembrolizumabem) w leczeniu raka płuca - te preparaty także nie są dostępne dla polskich pacjentów.

- Powołując Forum Raka Płuca, liczymy na współpracę z towarzystwami naukowymi i organizacjami pacjenckimi. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam wywrzeć nacisk na decydentów i skrócić czas oczekiwania chorych z rakiem płuca na możliwość korzystania z nowoczesnych, skutecznych leków, dzięki którym istnieje szansa na istotne przedłużenie życia i utrzymanie jego dobrej jakości - podkreślał prof. Kowalski.

- Poprawa dostępu polskich pacjentów z rakiem płuca do nowoczesnych terapii jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących zwiększenie odsetka pięcioletnich przeżyć w tym nowotworze - zauważył prof. Ramlau. - Naturalnie nie jedynym. Konieczna jest edukacja społeczeństwa w zakresie skutków palenia tytoniu, poprawa wczesnej diagnostyki raka płuca i w końcu diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej - dodał specjalista.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum