Potrzebujemy oddziałów rehabilitacji, nie sanatoriów

Autor: Witold Tłustochowicz • • 25 lipca 2013 08:50

Potrzebujemy oddziałów rehabilitacji, nie sanatoriów
Brak jest uzasadnienia do traktowania balneoterapii jako procedury medycznej i opłacania jej przez NFZ. Podstawą leczenia zapalnych chorób stawów jest farmakoterapia, która musi być skojarzona - zwłaszcza w okresie zaostrzenia - z odpowiednią rehabilitacją.

 

Ponieważ oddziały reumatologiczne nie są nastawione na rehabilitację, a nieliczne pododdziały rehabilitacyjne preferują rehabilitację neurologiczną, gdyż jest lepiej płatna, istnieje potrzeba umożliwienia rehabilitacji chorym na zapalenia stawów.

Dotyczy to przede wszystkim okresu zaostrzenia; nie spełniają tego sanatoria, gdyż czeka się na nie dwa lata, a więc chory już powinien być w remisji z ewentualnymi zniekształceniami, którym mogła zapobiec wczesna rehabilitacja. Ponadto sanatoria nie przyjmują chorych kłopotliwych, czyli cierpiących, gdyż nie posiadają odpowiedniej kadry lekarzy i pielęgniarek.

Dlatego też proponuję do kontraktów szpitalnych na reumatologię dodać związany z nimi kontrakt na rehabilitację. Szpital może więc utworzyć pododdział rehabilitacji przy istniejącym oddziale reumatologii (forma preferowana przeze mnie) lub zakontraktować rehabilitację w dowolnie wybranym miejscu, np. w sanatorium. Ale faktura za pobyt tutaj będzie obciążała szpital, a nie NFZ.

W obydwu przypadkach odpowiedzialnym za proces leczenia będzie ordynator reumatologii decydujący o roli magistrów rehabilitacji. Nie spotkamy się wówczas ze skandalicznymi praktykami odstawiania leczenia rekomendowanego w całym świecie, gdyż ma go zastąpić balneoterapia, w tym picie wód.

Natomiast fizykoterapia, zwłaszcza balneoterapia, powinna być jedynie dodatkiem do rehabilitacji, gdyż obecnie brak jest danych, że wnoszą one jakąkolwiek wartość dodaną. Balneoterapia w opinii ekspertów z Cohrane Collaboration nie jest lepsza od efektu placebo.

Brak jest także danych, że pobyt w sanatorium zmniejsza np. liczbą operacji ortopedycznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum