Po pierwsze samodzielność

Autor: MAK • • 28 września 2011 09:28

Prezydent podpisał dwie ustawy "pielęgniarskie"

Po pierwsze samodzielność
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
W sierpniu br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał dwie - bardzo ważne dla środowiska pielęgniarskiego - ustawy: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Pierwsza z ustaw nadaje pielęgniarkom i położnym status funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że zgodnie z Kodeksem karnym, za ich znieważanie podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Do ustawy wprowadzono zabezpieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek i położnych pracujących na podstawie umowy o pracę. Pracodawca nie będzie mógł podejmować "działań dyskryminujących ze względu na sposób wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną", a zmiana formy zatrudnienia nie może być uzasadnieniem dla zwolnienia.

Pielęgniarki i położne będą miały m.in. prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji m.in. o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych - w zakresie niezbędnym do udzielania przez pielęgniarki świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

Grupowa praktyka pielęgniarska może być prowadzona w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej.

Dopuszczona zostaje także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym.

Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi.

Z kolei ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych przewiduje m.in., iż pielęgniarka, która utraciła prawo wykonywania zawodu, będzie się mogła ubiegać o ponowny wpis na listę osób wykonujących zawód 10 lat po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, które wprowadza ustawa, to upomnienie, nagana, kara do 10 tys. zł oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej będą rozpoznawały okręgowe sądy pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.

Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

Określono, że kadencja organów izb trwa cztery lata.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum