Platforma pełna wyzwań

Autor: Rafał Kozioł • • 09 sierpnia 2013 09:48

P1 to niezwykle złożony system informatyczny, którego funkcjonowanie łączy w sobie konieczność współdziałania wielu podmiotów oraz konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian prawnych, połączonych jednym spójnym rozwiązaniem technicznym.

Platforma pełna wyzwań

Platforma P1 dzięki swoim funkcjonalnościom będzie ustanawiała nową jakoś w dostępie do świadczeń w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Niesie to za sobą konieczność nowych uregulowań prawnych, których na razie brakuje. Konieczne jest więc ich projektowanie w sposób skoordynowany - równolegle z prowadzonymi pracami wytwórczymi, tak, aby w efekcie końcowym użytkownicy mogli w pełni korzystać z innowacyjnych usług elektronicznych.

Platforma P1 realizowana jest aktualnie przez trzech wykonawców. Kamsoft S.A. wspólnie z Asseco Poland S.A. odpowiada za realizację części III Projektu obejmującej m.in. - System Gromadzenia Danych Medycznych (recepty, skierowania, zwolnienia, zdarzenia medyczne), System Obsługi Rejestrów, System Wspomagania Rozliczeń.

Równolegle toczyły się postępowania mające na celu wyłonienie dostawcy infrastruktury techniczno-systemowej oraz wykonawcy części I pełniącego rolę integratora oraz zapewniającego szynę usług oraz system administracji.

Brak tych wykonawców w stosunkowo zaawansowanym okresie realizacji Projektu był zapewne dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Bardzo istotnym procesem natury organizacyjnej jest również współpraca z innymi instytucjami publicznymi (np. gestorzy rejestrów źródłowych czy płatnicy), których udział w Projekcie P1 był zakładany od początku, i których współdziałanie jest konieczne do poprawnego działania systemu. Każda z instytucji posiada własne plany rozwoju, zasoby informatyczne i możliwości techniczne. Współpraca między nimi może natrafić na problemy natury interpretacyjnej i organizacyjnej, a tym samym wpłynąć na wykorzystanie systemu P1 przez jego użytkowników.

Równie dużym przedsięwzięciem dla Centrum jest organizacja i koordynacja procesu włączenia do współpracy usługodawców i aptek. Sprawność współpracy jest w znacznej mierze uwarunkowana koniecznością dostosowania systemów informatycznych do współpracy z P1. Po stronie dostawców oprogramowania jest w dużym stopniu uzależniona od dostępności dokumentacji projektowej, specyfikacji formatów dokumentów i komunikatów, które powinny zostać zaimplementowane. Bardzo ważnym elementem jest również dostępność środowiska testowego, na którym dostawcy oprogramowania będą mogli swobodnie testować zaimplementowane rozwiązania.

Podsumowując, wydaje się, że do sprawnej realizacji, uruchomienia i dalszego funkcjonowania Projektu P1 niezbędne jest połączenie zarówno wiedzy i umiejętności technicznych wykonawców, jak również, po stronie Centrum - sprawnej koordynacji prowadzonych prac, w szczególności zapewnienie przepływu informacji, zaangażowania w obszarze legislacji i współpracy z instytucjami publicznymi, których zaangażowanie jest niezbędne do realizacji Projektu.

Dotychczasowe zaangażowanie wykonawców i Centrum pozwala na spoglądanie w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum