Pieniądz nie jest bogiem, ale nie jest też diabłem

Autor: Luiza Jakubiak • • 19 maja 2010 12:33

Odbierając Wielki Krzyż Legii Honorowej od prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy

Przez 50 lat "rozkręcił" jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie i mimo że ma 88 lat, nadal podejmuje kluczowe decyzje. Dla wielu przedsiębiorców może być wzorem, jak z biznesu rodzinnego stworzyć przedsiębiorstwo na skalę globalną.

Jednak jak zauważa Philippe Mea, dyrektor generalny Servier Polska, nieprecyzyjne byłoby określanie tej firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego.

- W firmie rodzinnej stanowiska w jej radzie nadzorczej należą zwykle do członków rodziny. Taka przynależność - a nie kompetencje w zakresie znajomości branży i prowadzenia biznesu - może decydować o pozycji. Tymczasem doktor Servier wciąż podejmuje kluczowe decyzje, a kierowaniem firmy zajmują się dyrektorzy zarządzający, odpowiedzialni za wszystkie prowadzone operacje.

Niezależność na rynku

Dyrektor przypomina także, iż dr Servier zmienił status firmy, powołując fundację i dał swobodę temu podmiotowi w zakresie prowadzenia przedsięwzięcia: - Fundator wspiera pracowników swoimi radami i pomaga tworzyć wizję rozwoju, ale gwarantuje też otwartość w zarządzaniu.

Lepszym określeniem w przypadku Servier jest "firma niezależna", chociażby od czynników zewnętrznych, przejęć i fuzji czy wahań giełdowych. Zasadność tej strategii stała się oczywista po pojawieniu się ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego.

- Nie jesteśmy zdani na wahania giełdowe ani na presję akcjonariuszy. Zarząd firmy ma długoterminową wizję rozwoju i plany, których nie trzeba zmieniać pod wpływem zdarzeń zewnętrznych, jak kryzys czy zmiany na rynkach - dodaje Philippe Mea. - Oczywiście, taka strategia niesie również większą odpowiedzialność - w przypadku trudnych zadań jesteśmy odpowiedzialni za siebie. To powoduje, że pracownicy są bardziej motywowani i mają poczucie wpływu na podejmowane decyzje i przyszłość swojej firmy.

Dr Servier jest absolwentem medycyny i farmacji. Kształcił się w paryskiej École Normale Supérieure, której mury opuścili wcześniej Ludwik Pasteur i inni laureaci Nobla.

W 1948 roku przejął prowadzenie rodzinnej apteki w Orleanie, zatrudniającej 9 osób. W 1954 roku 32-letni Jacques otworzył Servier Pharmaceutical Laboratory i przeniósł prowadzenie biznesu do Neuilly.

Odniesiony w nowym miejscu sukces biznesowy zachęcił doktora do dalszej ekspansji, także na rynki zagraniczne. Inwestował kolejne zarobione pieniądze w biznes, by w roku 1963 utworzyć pierwszą filię zagraniczną firmy w Wielkiej Brytanii. Brytyjska operacja także okazała się sukcesem.

Sposób na biznes

To zachęciło do kolejnych inwestycji zagranicznych. Filie firmy powstały w Brazylii, Rosji, Polsce i Rumunii - państwach o ogromnym potencjale, które dawały szansę rozwoju. Z drugiej strony były to kraje w pewnym okresie swojej historii, mało stabilne do prowadzenia biznesu. Na początku nie było pewności, że szanse na zwrot z inwestycji będą duże. Ale cierpliwość i wytrwałość przyniosły efekt i uodporniły firmę na późniejsze wstrząsy w tym regionie.

- Duże koncerny mogły konkurować między sobą o bogate, chłonne rynki. Servier, z mniejszymi możliwościami inwestowania, wybierał rynki niezagospodarowane, ale o dużym potencjale. Stawiał pierwsze kroki w krajach, które nie wydawały się być atrakcyjne dla dużych koncernów - wyjaśnia Philippe Mea.

Jednak nawet jeśli najwięksi gracze podążali utartym torem na tzw. rynki wschodzące, często nie radzili sobie z odmiennymi warunkami prowadzenia biznesu. Gdy w 1998 roku kryzys ekonomiczny dosięgnął Rosję, amerykańskie firmy zamknęły tam drzwi na cztery spusty. Servier przeczekał kryzys i jak tylko sytuacja ekonomiczna się poprawiła, był gotowy do kontynuacji działalności. Teraz należy do największych firm farmaceutycznych na rynku rosyjskim.

Dbałość o pracowników

Pracownicy Serviera podkreślają przy-wiązanie do firmy. Przeważa spokojna - jak na standardy firm korporacyjnych - atmosfera pracy.

Dr Servier mawia, że pieniądz nie jest bogiem, ale nie jest też diabłem. Jest użytecznym narzędziem w rękach tych, którzy wiedzą, jak zrobić z niego inteligentny użytek. "Przedsiębiorca, który nie lubi pieniędzy, jest jak młynarz, który nie lubi wiatru" - przypomina twórca firmy.

Doceniana jest też rola kobiet, które piastują stanowiska na wszystkich poziomach zarządzania. Duże znaczenie odgrywa dbałość o prawa socjalne pracowników.

Ludzie przywiązują się do tej firmy, a firma do nich, oferując możliwości rozwoju. 90% dyrektorów i menedżerów Servier to osoby, które zaczynały jako przedstawiciele medyczni. Wielu z nich od początku współtworzyło tę firmę. Obecnie Servier Polska zatrudnia ponad 400 osób. Razem z należącą do Grupy Badawczej Servier firmą Anpharm jest to blisko 600 pracowników.

W Polsce

Firma jest obecna strukturalnie w Polsce od 1992 roku. W 1997 roku Servier nabył większościowy pakiet akcji polskiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Anpharm SA. Rok później rozpoczęto wytwarzanie leków w Polsce. Dzisiaj w fabryce produkowane są leki, które w 85% są sprzedawane w naszym kraju. W 2000 roku otwarto Centrum Dystrybucji Servier.

- Będziemy nadal inwestować zarówno w sektor produkcji leków innowacyjnych, jak również w badania naukowe. Mamy duże doświadczenie, szczególnie w kilku obszarach terapeutycznych. Ale też patrzymy uważnie na wyniki prac naszych laboratoriów - przyznaje Philippe Mea.

Główne ośrodki badawcze, w których prowadzone są badania nad nowymi lekami Servier, to ośrodek w Suresnes, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z chemią i farmakologią, oraz ośrodek w Croissy-sur-Seine, koncentrujący się na badaniach nad chorobami ośrodkowego systemu nerwowego, neurofarmakologii i onkologii.

- Każdego roku Servier inwestuje 25% obrotu w badania nad nowymi lekami - deklaruje dyrektor Mea.

Kalendarium i liczby

1992 - utworzenie firmy Servier Polska Sp. z o.o.
1997 - nabycie przez Grupę Badawczą Servier większościowego pakietu akcji polskiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Anpharm SA w Warszawie
1998 - uruchomienie produkcji leków Servier w P. F. Anpharm S.A.
1999 - utworzenie polskiego departamentu Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych (ICTR Central and Eastern Europe)
2000 - wybudowanie Centrum Dystrybucji Servier w Warszawie
2001 - utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych w Polsce (ICTR Poland) Firma Servier jest obecna w 140 państwach. Posiada 19 centrów badawczych w Europie, Australii, Kanadzie, Chinach i Ameryce Łacińskiej. 25% dochodu z 4 mld euro jest przeznaczane na R&D (badania i rozwój). Pozycjonuje się wśród 30 największych firm farmaceutycznych na świecie i w pierwszej dziesiątce w Europie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum