Pięć lat AbbVie w Polsce

Autor: Iwona Bączek • • 16 maja 2018 12:42

AbbVie to międzynarodowa firma biofarmaceutyczna zatrudniająca na świecie ponad 29 tys. pracowników, prowadząca badania nad zaawansowanymi, innowacyjnymi terapiami stosowanymi w czterech głównych obszarach: immunologii, onkologii, wirusologii i neurobiologii. Jej ważna część, AbbVie Polska, obchodzi w 2018 r. piątą rocznicę działalności.

Jak przypomina Jacek Mazurkiewicz, dyrektor generalny AbbVie Polska, jednym z głównych kamieni milowych w działalności firmy w naszym kraju było wprowadzenie w połowie 2015 r. refundacji pierwszej bezinterferonowej terapii w leczeniu HCV.

- Szacujemy, że dzięki niej wyleczono ok. 10 tys. pacjentów, a program leczenia HCV wdrożony przez Ministerstwo Zdrowia uznaje się obecnie za rozwiązanie modelowe ze względu na jego szeroką dostępność dla pacjentów, którzy potrzebują tej terapii - wskazuje Jacek Mazurkiewicz i dodaje, że od niedawna istnieje także możliwość leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona refundowanym lekiem AbbVie.

Nowe kierunki

Dyrektor Jacek Mazurkiewicz zapowiada, że w niedalekiej przyszłości firma skoncentruje się bardziej na onkologii, a w pierwszej kolejności na hematoonkologii.

AbbVie planuje poszerzenie portfolio o terapie stosowane w leczeniu nowotworów krwi i guzów litych. Obecnie prowadzi badania kliniczne (jest ich ok. 200), w których nowe cząsteczki mogą mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu kilkunastu różnych chorób nowotworowych takich jak: przewlekła białaczka limfocytowa, ostra białaczka szpikowa, drobnokomórkowy nowotwór płuca czy glejak wielopostaciowy.

Pierwszą terapią, jaką firma chciałaby udostępnić polskim pacjentom, jest terapia CLL (przewlekła białaczka limfatyczna), która uzyskała rejestrację w UE. Nieprzerwanie będą także prowadzone liczne badania nad nowymi cząsteczkami w ważnych obszarach takich jak: dermatologia, gastroenterologia i reumatologia.

Znaczna część ze wszystkich europejskich badań nad innowacyjnymi molekułami prowadzona jest obecnie w Polsce. W warszawskim oddziale firmy funkcjonuje szczególnie szybko rozwijający się dział badań klinicznych. Obecnie prowadzonych jest ich ponad 40, głównie z zakresu immunologii, onkologii, chorób zakaźnych oraz medycyny ogólnej. To znacznie więcej niż przed 2017 r., na co wpłynęło m.in. zwiększanie liczby personelu.

- Nasze działania przyczyniają się do rozwoju badań klinicznych w skali globalnej dzięki obecności wielu wysokiej jakości ośrodków badań w Polsce. AbbVie Polska współpracuje z ok. 200 takimi placówkami. Ponadto duża populacja kraju ułatwia rekrutację uczestników badań klinicznych - wyjaśnia dyrektor Mazurkiewicz.

Innowacyjność

Jak zauważa dyrektor Jacek Mazurkiewicz, jedną z kluczowych wartości firmy jest kompleksowo rozumiana innowacyjność. Chodzi o poprawianie jakości życia pacjentów nie tylko poprzez tworzenie innowacyjnych terapii i prowadzenie zaawansowanych badań klinicznych, ale również poprzez podnoszenie standardów w zakresie dostępu do odpowiedniej diagnostyki, zarządzania chorobą, leczenia i rehabilitacji, jak i profesjonalnej pomocy psychologicznej, wsparcia najbliższych oraz powrotu do życia zawodowego.

- Dążenie do innowacji zaczęło się wiele lat temu, kiedy Polska zajęła pozycję globalnego innowatora w dziedzinie IT, a dokładniej w obszarze FinTech. AbbVie wykorzystała tę mocną stronę i w 2014 roku założyła w Krakowie jedno z trzech Globalnych Centrów Rozliczeniowych, zatrudniające obecnie ok. 90 pracowników, którzy zapewniają wsparcie w zakresie finansów i płac dla 65 krajów - zaznacza dyrektor generalny AbbVie Polska.

Przypomina, że w kwietniu 2017 r. została zainaugurowana wspólna inicjatywa The Heart Warsaw - centrum współpracy korporacji i startupów i AbbVie Polska - Program HealthTech, którego celem jest wsparcie młodych spółek technologicznych w nawiązywaniu kontaktów z największymi firmami branży medycznej.

- Co roku gospodarzem jednej z największych na świecie konferencji start-upów jest Kraków. W 2016 r. spotkałem się tam z dyrektorem generalnym The Heart Warsaw i obaj wtedy zauważyliśmy znaczny deficyt reprezentacji start-upów w szybko rozwijającym się obszarze technologii medycznych. Od czasu naszej rozmowy na temat potencjału wzrostu w tym obszarze AbbVie Polska pomaga w promowaniu start-upów zajmujących się dziedziną healthtech - mówi Jacek Mazurkiewicz.

Współpraca z najlepszymi przedsiębiorcami jest również widoczna poza granicami Polski i daje im szanse na zaistnienie w wymiarze globalnym. - Widzimy w niej istotny potencjał, a rozwiązania cyfrowe już zaczynają redefiniować diagnostykę i opiekę. Współpraca z The Heart pozwala nam na wykorzystanie bezpośredniej specjalistycznej wiedzy dostępnej w kraju w celu wsparcia innych inicjatyw, które w większym stopniu skupiają się na innowacjach biotechnologicznych. Abbvie wspólnie z The Heart widzi ogromne możliwości i długofalowe korzyści płynące z promocji i rozwoju polskiej innowacyjnej branży - dodaje.

Dobry pracodawca

Jednym z priorytetów firmy jest także utrzymanie na rynku marki dobrego pracodawcy. AbbVie Polska zatrudnia obecnie w biurach w Warszawie i Krakowie oraz w terenie ok. 230 osób. To dwa i pół raza więcej niż w chwili, gdy pięć lat temu rozpoczynała działalność w naszym kraju.

AbbVie Polska już drugi rok z rzędu otrzymała certyfikat TOP Employers Polska. W ub.r. AbbVie została również wyróżniona certyfikatem Top Employers Europe 2017 przyznawanym firmom, które zdobędą certyfikacje krajowe w co najmniej pięciu krajach europejskich.

- Jeśli otrzymujemy taką certyfikację w wyniku przeprowadzenia niezależnego audytu, który ocenia nasze procesy HR, to potencjalni i dotychczasowi pracownicy dostają jasny sygnał, że gwarantujemy dobre warunki pracy i staramy się o nich dbać - ocenia Beata Gadomska--Kopka, HR Manager odpowiedzialna za całość polityki personalnej firmy w naszym kraju

Wskazuje, że AbbVie Polska wspiera pracowników w ich zawodowym rozwoju, a jednym z kluczowych działań, które zostały wdrożone w firmie, jest strategia rozwoju talentów prowadzona na dwóch poziomach: poszukiwania na rynku zdolnych pracowników, którzy mogliby dołączyć do organizacji oraz poszukiwania talentów wewnątrz organizacji.

- Wewnętrznym procesem do rozwoju talentów jest tzw. Talent Review, który składa się z kilku elementów. Oceniamy, jak pracownik zrealizował postawione mu rok wcześniej cele. Następnie analizujemy jego kompetencje Lidera AbbVie, które są jasno zdefiniowane i obowiązują wszystkich pracowników. W końcu wyłaniamy w Talent Review pracowników, dla których tworzymy plan rozwoju, według określonej strategii - wyjaśnia Beata Gadomska-Kopka.

- Wspomniana strategia zakłada, że w 70% uczymy się nowych rzeczy, wykonując je samodzielnie. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której pracownik podejmuje się nowych obowiązków, zastępując osobę, która przebywa na urlopie macierzyńskim. Kolejne 20% skupia się wokół networkingu, czyli możliwości rozwijania swoich umiejętności poprzez współpracę z innymi. W tym celu rozpoczęliśmy w ub.r. pilotażowy program mentoringowy, który jest kontynuowany również w tym roku. Ostatnie 10% to umożliwienie pracownikom zdobywania nowych umiejętności poprzez szkolenia, które odpowiadają na ich potrzeby - wymienia HR Manager AbbVie Polska.

Dodaje, że od 2017 r. prowadzona jest kafeteria szkoleń. Wybór jest duży, od szkoleń z zakresu zarządzania projektami, po rozwijanie inteligencji emocjonalnej czy asertywności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

- Jesteśmy organizacją, która szuka i próbuje nowych rozwiązań mogących zainspirować pracowników do rozwoju. Firma wchodzi w nowe obszary terapeutyczne, co oznacza, że wszyscy musimy się bezustannie uczyć - zauważa Beata Gadomska-Kopka.

Dodaje: - Jako firma dużą wagę przywiązujemy ponadto do działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), takich jak "Week of Possibilities" - inicjatywa jednocząca pracowników AbbVie na całym świecie, której celem jest wspieranie lokalnych społeczności. AbbVie Polska dołączyła do tej inicjatywy w 2016 r., a nasi pracownicy poświęcili niemal 1 tys. godzin na pomoc trzem organizacjom wspierającym niepełnosprawne dzieci, młode osoby z ciężkimi wadami wzroku oraz edukację młodzieży.

Małgorzata Chmura, EMEA Finance Director, Financial Services przypomina, że w br. świętowane jest 5-lecie Abbvie w Polsce, a w styczniu 2019 r. obchodzone będzie 5-lecie centrum finansowego (Globalne Centrum Rozliczeniowe) w Krakowie.

- Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie rzetelnej oraz spójnej informacji finansowej dla wszystkich spółek w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Cel ten realizujemy poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu finansów, księgowości i płac, ze średnio ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowym środowisku - wskazuje dyrektor Chmura.

Podkreśla, iż ze względu na fakt, że działalność centrum opiera się na zasobach ludzkich, pozyskiwanie oraz rozwijanie talentów jest nieodłącznym i kluczowym elementem strategii jego rozwoju, co zostało potwierdzone akredytacją organizacji ACCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegłych Księgowych).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum