RZ | 27-01-2017 09:01

Pacjenci także odpowiadają za swoje zdrowie

Choć wizji opieki koordynowanej mamy wiele, to cel jest jeden: aby chory był skuteczniej, efektywniej leczony. Ale to nie do końca się uda, jeśli pacjent uzna, że nie musi zadbać o swoje zdrowie, bo wyręczy go w tym system ochrony zdrowia.

Szczególnie organizacje pacjenckie, choć reprezentujące chorych i ich słuszne uwagi pod adresem systemu ochrony zdrowia, powinny wyraźnie przypominać, że także pacjent ma czuć się współodpowiedzialny za proces leczenia i opieki. Nie może być tak, że jest on bezwolnym uczestnikiem leczenia, czyli oczekuje leków, dostępu do lekarza, a sam nie bierze odpowiedzialności za stan swojego zdrowia, jak i za efekty terapii.

Brakiem obywatelskiego podejścia do praw, z jakich korzystamy w systemie ochrony zdrowia, jest choćby nieprzychodzenie na umówioną wizytę do lekarza, bez wcześniejszego poinformowania o rezygnacji. Jeśli nie mogę przyjść na wizytę u specjalisty, powinnam ją odwołać, wtedy zostanie przyjęty ktoś inny.

NFZ sprawdził, że 30% z nas nie przychodzi na umówione wizyty i ich nie odwołuje, generujemy kolejki. Oczywiście dotyczą nas różne zdarzenia losowe, które mogą uniemożliwić dotarcie na wizytę. Jednak najczęściej rezygnację da się przewidzieć.

Inna kwestia, ale też związana z naszą odpowiedzialnością, to np. przestrzeganie zaleceń lekarskich w chorobie. Pamiętam kampanię naszej Fundacji, mającą na celu uwrażliwienie pacjentów na ten problem. Posługiwaliśmy się badaniami przeprowadzonymi przez profesjonalną firmę, dotyczącymi jednej z chorób hematologicznych.

Badania te wykazały, że tylko 17% pacjentów przyjmowało leki w pełni zgodnie z lekarskimi zaleceniami i to w sytuacji, gdy cierpieli na chorobę zagrażającą zgonem.

Oczywiście pacjent ma prawo oczekiwać od systemu ochrony zdrowia i od pracujących w nim ludzi, by zajęto się nim jak najlepiej. Tak ma być w opiece koordynowanej, ale warto dostrzec, że i taka opieka nie powiedzie się w pełni bez świadomego udziału pacjenta.