Pacjenci napisali do ministra zdrowia

Autor: WOK • • 10 sierpnia 2017 14:37

W 47. Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Katowice, 19-21 czerwca 2017 r.) wzięło udział ok. 1000 urologów z Polski i całego świata. Na program wyjątkowej edycji tego wydarzenia złożyły się m.in. bezpośrednie transmisje operacji z czołowych ośrodków urologicznych, dyskusje, panele eksperckie, sesje plakatowe oraz spotkania z pacjentami.

Pacjenci napisali do ministra zdrowia

Kongres PTU jest najważniejszą odbywającą się w Polsce konferencją naukową poświęconą urologii. W bogatym programie tegorocznej edycji znalazły się sesje największych towarzystw urologicznych o światowym zasięgu.

Wyjątkowe wydarzenie

- Pod sztandarem naszego stowarzyszenia spotkali się przedstawiciele czterech najważniejszych organizacji urologicznych: Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU), Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA), Międzynarodowego Towarzystwa Urologicznego (SIU) oraz ISSECAM (Mirrors of Urology), które współorganizowały z nami sesje naukowe dotyczące najnowszych metod diagnozowania i leczenia - podkreśla prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który został ponownie wybrany na tę funkcję podczas kongresu w Katowicach.

Problematyka kongresu obejmowała węzłowe problemy współczesnej urologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu urologii onkologicznej, takich jak między innymi:

rak stercza jako choroba interdyscyplinarna

nowości i perspektywy leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i nerki

innowacje w leczeniu chorych dotkniętych rakiem pęcherza moczowego.

Nie zabrakło również sesji poświęconych ciekawym przypadkom z codziennej praktyki klinicznej, a także omawiający najnowsze doniesienia z dziedziny endourologii, andrologii klinicznej, nietrzymania moczu, profilaktyki zakażeń układu moczowego czy terapii fagowej w urologii.

Premiera podręcznika

Zorganizowano również specjalną sesję z udziałem pacjentów urologicznych. W jej trakcie po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany został "Poradnik dla pacjentów urologicznych i ich rodzin".

Znalazły się w nim, między innymi, opisy schorzeń, metod ich diagnozowania oraz leczenia.

To pierwsze w Polsce tego typu wydawnictwo. W suplementach do podręcznika zamieszczono, m.in. porady w formie przystępnych infografik. Książka adresowana jest nie tylko do pacjentów zmagających się z problemami urologicznymi, w tym m.in. z rakiem gruczołu krokowego, ale także do ich rodzin.

Poradnik stanowi swoistą encyklopedię wiedzy dla chorych, zawierającą w dziewięciu rozdziałach usystematyzowane informacje o najważniejszych schorzeniach leczonych przez urologów. Autorami są wybitni polscy urolodzy z ośrodków w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu, a także dietetycy, endokrynolodzy i anestezjolodzy.

Pozycja ukazała się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i redakcją prof. Piotra Chłosty oraz dr. Mariusza Blewniewskiego, urologa i chirurga.

Oryginalna praca polskich specjalistów

- Poradnik był wprawdzie wzorowany na publikacji kanadyjskiej, jednak przede wszystkim jest oryginalną pracą opartą na wiedzy i doświadczeniach najlepszych polskich specjalistów - mówił podczas kongresu w Katowicach dr Mariusz Blewniewski.

- Jednym z celów tej publikacji jest - poprzez przekazanie pacjentom niezbędnej wiedzy o chorobach urologicznych - ułatwienie komunikacji między lekarzami a osobami cierpiącymi na tę grupę schorzeń - dodaje specjalista.

Poradnik zawiera m.in., ogólne, a zarazem najważniejsze dla pacjentów informacje dotyczące objawów i diagnostyki:

Objawy urologiczne w pytaniach

Problemy urologiczne wymagające zgłoszenia się do szpitala

Dietetyka w urologii

Znieczulenie w zabiegach urologicznych

Radiologia w schorzeniach urologicznych.

Wyzwania medyczne i systemowe

Uczestnicy kongresu wskazywali na liczne sukcesy polskich urologów oraz bardzo wysoki, spełniający najbardziej wymagające międzynarodowe kryteria, poziom kształcenia lekarzy tej specjalności w naszym kraju.

Jednocześnie zwracano uwagę na konieczność wprowadzenia zmian systemowych, dotyczących zarówno finansowania, jak i organizacji leczenia urologicznego w Polsce. Wyzwania te wyliczał podczas swojego wykładu prof. Marcin Słojewski, kierownik Katedr y i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie. Do najważniejszych zaliczył:

Poprawę wycen procedur zabiegowych (głównie onkologicznych i minimalnie inwazyjnych)

Poprawę dostępności polskiego pacjenta do nowoczesnych metod leczenia (techniki robotyczne, chemioterapia, nowoczesna hormonoterapia)

Zwiększenie dostępu do urologów

Stabilizację finansową ośrodków urologicznych

Docenienie ośrodków wykonujących "urologię jednego dnia"

Zniesienie limitowania usług.

Z kolei prof. Piotr Chłosta przypominał podczas sesji z udziałem pacjentów, że co godzinę jeden mężczyzna na świecie dowiaduje się, że choruje na raka gruczołu krokowego. - Warto w tym kontekście zadać pytanie - kim dzisiaj jest urolog? Okazuje się, że ok. 80% praktyki lekarza tej specjalności sprowadza się do diagnozowania, leczenia (zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego) oraz prowadzenia pacjentów z chorobą nowotworową - podkreślał prof. Chłosta.

- Urolog jest więc lekarzem pierwszego kontaktu dla osób między innymi z rakiem gruczołu krokowego czy nerki. Mówi się o tym na całym świecie, natomiast w Polsce takie postrzeganie urologów nadal, niestety, jest rzadkością - stwierdził prezes PTU (szerszą wypowiedź prof. Chłosty publikujemy na str. 6).

Dostęp do terapii i rehabilitacji

W trakcie 47. Kongresu PTU pacjenci urologiczni wystosowali list otwarty do ministra zdrowia. Zaapelowali w nim między innymi o: poszerzenie dostępu do nowoczesnych i sprawdzonych od lat na świecie świadczeń medycznych, takich jak operacje z użyciem robota, urealnienie wyceny zabiegów urologicznych wykonywanych z powodów nowotworowych (np. z powodu raka stercza) - które mają od dawna udowodnioną kliniczną skuteczność - co najmniej do wysokości tych, jakie osiągane są w radioterapii.

Chcą też finansowania nowoczesnych procedur diagnostycznych w urologii onkologicznej, np.: PET, skoncentrowania finansowania wysokospecjalistycznych procedur urologicznych w wybranych ośrodkach referencyjnych, zwiększenia dostępu do refundowanych terapii farmakologicznych najnowszych generacji, które nie tylko wydłużają życie, lecz także poprawiają jego jakość, a także wprowadzenia refundowanej rehabilitacji urologicznej.

Wykorzystać potencjał

Pacjenci wskazali też w liście na potrzebę zwiększenia dostępu do nowoczesnych środków pomocniczych, takich jak cewniki czy środki absorpcyjne, wprowadzenia zakupów centralnych i odnawiania nowoczesnych technologii - podobnie jak w kardiochirurgii czy onkologii - oraz zapewnienia udziału prezesa PTU oraz konsultanta krajowego w dziedzinie urologii w gremiach wyznaczających kierunki polityki zdrowotnej.

"Realizacja powyższych postulatów doprowadzi, naszym zdaniem, do pełnego wykorzystania potencjału, jaki oferują nam, pacjentom, polscy urolodzy. Ze względu na zmiany demograficzne (starzejące się społeczeństwo) oraz zmiany cywilizacyjne, osób szukających pomocy u urologów ciągle przybywa. O tym, jaka jest skala problemu, niech świadczy chociażby fakt udziału nowotworów wywodzących się z układu moczowo-płciowego u obu płci w łącznej liczbie nowotworów rozpoznawanych w Polsce i w Europie. Jest ich ponad 25%" - napisali pacjenci do ministra zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum