Organizacje nadal walczą o dobre warunki porodu

Autor: Katarzyna Gubała • • 20 stycznia 2017 12:31

Prawie 73 tys. osób podpisało petycję Fundacji Rodzić po Ludzku skierowaną do premier BEATY SZYDŁO o przywrócenie standardów opieki okołoporodowej jako standardu medycznego. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że mimo zmian przepisów standardy nadal będą obowiązywały, ale Polki nie wierzą w te zapewnienia.

Organizacje nadal walczą o dobre warunki porodu

Dotychczasowe standardy medyczne zostaną ograniczone zaledwie do standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej - alarmuje Fundacja.

Ministerstwo: idea standardów zachowana

Po fali medialnych doniesień na temat zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej Ministerstwo Zdrowia w komunikacie opublikowanym 13 grudnia 2016 r. na swojej stronie internetowej zapewniło, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. "Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie. (...) Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały - zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone" - czytamy na stronie resortu.

MZ wyjaśnia, że przeanalizuje obecne przepisy i wykorzysta je przy tworzeniu nowego standardu organizacyjnego. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Resort wskazuje też, że standardy medyczne opracowane przez towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów jako schematy postępowania stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej - jednak nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie.

"Zdarzają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem - wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń" - podaje MZ. Zapewnia też, że "standardy opieki okołoporodowej - zarówno organizacyjne, jak i postępowania medycznego - będą nadal obowiązywały w szpitalach".

Nic się nie zmieni?

Joanna Pietrusiewicz, prezes zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku, w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przyznaje, że ten komunikat Ministerstwa Zdrowia jest potwierdzeniem niepokojów kobiet.

- Minister zdrowia zapewnia, że nic się nie zmieni... Na jakiej podstawie daje taką gwarancję? Jeśli procedury medyczne mają być rekomendacjami towarzystw naukowych, powstaje pytanie, jaki wpływ ma na to, że towarzystwa naukowe, które są niezależnymi gremiami, będą słuchać ministra? Jeśli zaś tak ma być, to po co zmieniać standardy opieki okołoporodowej? - pyta Joanna Pietrusiewicz.

Wskazuje też, że opieka okołoporodowa w Polsce, jak pokazuje raport NIK, ma wiele niedociągnięć. - Słabsze prawo spowoduje, że powolne zmiany na lepsze, które obserwujemy w ostatnich kilkunastu latach, zatrzymają się albo wręcz cofną. Odebranie kobietom praw m.in. do tego, by mogły rodzić w wybranej przez siebie pozycji, zatrzyma proces pozytywnych zmian. Gdy zabraknie standardów opieki okołoporodowej, sprzed oczu zniknie też cel, czyli to, co należy jeszcze w Polsce zmienić w tym zakresie - dodaje prezes Fundacji Rodzić po Ludzku.

Uważa, że mimo zapewnień MZ zawartych w ww. komunikacie o tym, że "dobro pacjentów jest najważniejsze", jedynym beneficjentem tej zmiany są lekarze. Naciskała na to Naczelna Rada Lekarska.

- Zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej zdejmują z nich różne obowiązki, m.in. przygotowanie planu porodu. W standardzie najważniejsza jest kobieta, jej podmiotowość, jej oczekiwania. Personel ma być aktywny wobec rodzącej, proponując jej różne rzeczy - rozumiem, że to jest wyzwanie, bo przez wiele lat kobieta po prostu wykonywała polecenia personelu medycznego - podkreśla Pietrusiewicz.

Kobiety wiedzą, o czym mówią

Zwraca też uwagę, że oparcie się przy tworzeniu standardów medycznych jedynie na rekomendacjach towarzystw naukowych odbiera organizacjom pozarządowym, ale też samym kobietom, możliwość proponowania zmian na drodze konsultacji społecznych.

- Nie będziemy mieć do kogo mówić. Już w obecnej sytuacji pod uwagę został wzięty tylko jeden głos - Naczelnej Izby Lekarskiej, bo nikt poza Izbą nie wysuwał sugestii, żeby zmienić standardy. Nie było szansy na żadną dyskusję. Szkoda, bo w opiece okołoporodowej jest bardzo wiele tematów, nad którymi trzeba pracować, a my ponownie walczymy o podstawowe rzeczy, jak szklanka wody, parcie w wybranej pozycji itd. - zaznacza prezes Fundacji. - Mam nadzieję, że premier, do której wkrótce trafi petycja, usłyszy głos kobiet, działaczy Fundacji Rodzić po Ludzku, ale również ekspertów.

- Kobiety wiedzą, czego chcą: intymności, godności, chcą być aktywne - eksperci, którzy potrafią ocenić wypracowane standardy opieki okołoporodowej z perspektywy zdrowia publicznego, wiedzą, że to przynosi korzyści. Mamy nadzieję, że pani premier wysłucha nie tylko głosu samorządu lekarskiego - podsumowuje Joanna Pietrusiewicz.

Przyczyny obaw

Agnieszka Szyszko-Perłowska, położna z kilkunastoletnim doświadczeniem, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, reprezentująca oddolną inicjatywę kobiet na rzecz poprawy opieki okołoporodowej "Lepszy poród", wskazuje, że przez wiele lat prowadzono walkę o to, by poród nie był wyłącznie medyczną procedurą.

- Żeby przebiegał bezpiecznie, a także był zjawiskiem budującym, wartościującym i dającym kobiecie możliwość samorealizacji. Osiągnięcie takiego efektu nie wymaga ogromnych nakładów finansowych, a jedynie dobrej woli, pogłębienia wiedzy na temat fizjologii porodu i dużej dawki zrozumienia ze strony personelu medycznego - uważa Szyszko-Perłowska.

Przypomina, że obecnie kobieta ma prawo m.in. zmieniać pozycje w czasie porodu na takie, które przynoszą jej ulgę, a jednocześnie pomagają dzieciom przyjść na świat, ma prawo do łagodzenia bólu porodowego różnymi metodami ze znieczuleniem zewnątrzoponowym włącznie. Ma również prawo odmówić procedur niezgodnych z jej filozofią oraz przytulać swoje dziecko przez pierwsze dwie godziny po porodzie i rozpocząć karmienie piersią, co ma ogromne znaczenie dla dalszego procesu laktacji i adaptacji noworodka.

- Zarówno z punktu widzenia położnej, jak i kobiety obawiam się, że zmiana ustawodawstwa może doprowadzić do sytuacji, gdzie rodząca znowu zostanie sprowadzona do poziomu przedmiotu opieki, a nie będzie główną i aktywną uczestniczką procesu rodzenia. Nie będzie już żadnej podstawy, żeby walczyć o swoje prawa oraz wnieść skargi, jeśli poród stał się przeżyciem traumatycznym. Może stać się tak, że to lekarz będzie decydował o przebiegu porodu, nie dając rodzącej należytej swobody, nie respektując jej praw i nie biorąc pod uwagę jej potrzeb - wylicza Agnieszka Szyszko-Perłowska.

NRL: nie odebraliśmy nikomu standardów

Pytany przez nas o standardy dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, chce przede wszystkim podkreślić, że NRL nie odebrała nikomu standardów opieki okołoporodowej.

- Standardy ustalone rozporządzeniem obowiązują i póki co żaden nowy projekt rozporządzenia w tej kwestii nie dotarł do stron społecznych. Trudno więc powiedzieć, skąd bierze się wiedza o konkretnych zmianach i czemu ma służyć wprowadzanie niepokoju i mówienie o przywróceniu czegoś, co już jest - mówi prezes NRL.

Uważa, że doszło do nieporozumienia. Stwierdza, że uwaga NRL dotycząca ustawy o działalności leczniczej - a więc wszystkich standardów w medycynie - dotyczyła aktualnej wiedzy medycznej i jej oddzielania od kwestii organizacyjnych udzielania świadczeń zdrowotnych.

- Co więcej, obecne standardy opieki okołoporodowej są dobre i nikt tego nie kwestionuje. Zdaniem NRL natomiast tworzenie standardów medycznych dotyczy postępowania lekarza, który musi mieć możliwość wyjścia poza sztywne ramy prawne, jeżeli uzna, że to będzie lepsze dla jego pacjentki czy pacjenta - podsumowuje prezes Hamankiewicz.

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących standardów opieki okołoporodowej zostanie przekazane premier Beacie Szydło. Do 24 grudnia 2016 r. Fundacja zebrała pod petycją 72 995 podpisów. Petycja "Ratujmy prawa kobiet rodzących w Polsce" została wysłana 23 grudnia do Ministra Zdrowia, a jej drugi egzemplarz trafi do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum