Opieka zintegrowana daje szersze spojrzenie na system

Autor: RZ • • 17 marca 2017 12:56

W zintegrowanej opiece zdrowotnej chodzi o wyniki systemu jako całości, a to oznacza, że poszczególne osoby są objęte opieką, ale zwracamy także uwagę na to, jaką opiekę zdrowotną otrzymują wszyscy. Uważam, że to jest powodem, dla którego zastanawiamy się, w jaki sposób zorganizować różne elementy systemu, aby poprawić jego efektywność.

Opieka zintegrowana daje szersze spojrzenie na system

Przyjrzyjmy się np. osobom chorującym na cukrzycę. Wiemy, że tym chorym nie wystarczy po prostu zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, aby otrzymali poradę i leki. Mamy świadomość, iż aby system rzeczywiście gwarantował dobrą opiekę zdrowotną, należy zapewnić nie tylko dostęp do niej, ale zagwarantować, że poziom cukru we krwi u diabetyków będzie dobrze kontrolowany.

Jeżeli zajmiemy się tym, w jakim stopniu system pozwala na dobrą kontrolę stanu zdrowia osób chorujących na cukrzycę - pod kątem poziomu cukru we krwi - to wtedy przechodzimy do zarządzania integracją istotnych elementów systemu, które wykraczają poza zagwarantowanie samego dostępu do lekarza.

Tak więc opieka zintegrowana stwarza w rzeczywistości możliwość zajęcia się w znacznie większym stopniu na szczeblu centralnym planowaniem takich elementów organizacji opieki zdrowotnej jak finansowanie, organizacja pracy lekarzy, edukacja pacjentów czy też kontynuacja działań wśród ludności.

W ramach działań Banku Światowego przyjmujemy zintegrowane podejście do sektora ochrony zdrowia. Przyjęcie koncepcji opieki zintegrowanej zachęca np. do rozważenia działań, które spowodowałyby, że ludzie nie zaczną palić tytoniu. Tu może jednym z najważniejszych zasobów do wykorzystania byłyby przepisy w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych. I nie jest to działanie, które zrealizuje lekarz w kontakcie z pacjentem.

Zatem, kiedy mówimy o zintegrowanym podejściu do zdrowia, mamy na myśli zasoby i rozwiązania, którymi dysponuje państwo: ustawodawstwo, podatki, bezpieczne obszary mieszkaniowe, dobra komunikacja.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum