Opieka nad wcześniakami

Autor: Katarzyna Lisowska • • 09 kwietnia 2015 13:47

Na świecie co roku rodzi się 15 mln wcześniaków. W Polsce liczbę tę szacuje się na ok. 28 tys. W opinii specjalistów potrzebny jest program wspierający rodziny wychowujące wcześniaki.

Wcześniactwo - jak podkreślają specjaliści - stanowi ogromy problem natury medycznej, ale także społecznej, finansowej i emocjonalnej. Co ważne, jego konsekwencje często mają charakter długofalowy i mogą dawać o sobie znać przez wiele lat, a nawet przez całe życie dziecka.

Nawet między bogatymi

krajami występują spore różnice w opiece nad wcześniakami. Jak wynika z danych WHO, w krajach Europy Północnej dzieci urodzone w 23. tygodniu ciąży osiągają lepszą przeżywalność niż dzieci urodzone w 26.- 28. tygodniu w Niemczech.

Te różnice zależą m.in. od referencyjności ośrodka neonatologicznego, w którym rodzą się wcześniaki, jego wyposażenia, wykształcenia personelu medycznego, a także od poziomu opieki socjalnej danego państwa.

- Choć w każdym kraju opieka neonatologiczna jest nieco inna, to mamy takie same przedwcześnie narodzone dzieci i takie same zdrowotne problemy, jakie się z tym wiążą - mówi prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z jej inicjatywy odbyło się Międzynarodowe Forum "Postawmy razem pierwsze kroki" stanowiące międzynarodową platformę wymiany doświadczeń w zakresie poprawy standardów opieki nad noworodkami.

Dzieciom urodzonym przedwcześnie, jak zaznacza prof. Borszewska-Kornacka, trzeba stworzyć system optymalnej opieki, która pozwoli wyrównać szanse rozwojowe z dziećmi urodzonymi o czasie. - Chociaż w ostatnich dwóch dekadach bardzo wiele udało się zrobić na rzecz poprawy standardów opieki nad wcześniakami, to wciąż konieczne są dalsze zmiany - zaznacza profesor.

Jakie? W opublikowanym ostatnio raporcie dotyczącym poprawy standardów opieki nad wcześniakami "Postawmy razem pierwsze kroki", wskazano najważniejsze z nich:

rodzice wcześniaków potrzebują rzetelnej wiedzy oraz wsparcia psychologicznego

niezbędna jest kompleksowa opieka nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie i nadzór neonatologiczny nad wcześniakiem przynajmniej do 3. roku życia dziecka

dzieci urodzone przed terminem, a także noworodki, które rodzą się z problemami zdrowotnymi, powinny być objęte odpowiednią profilaktyką zakażeń, zwłaszcza tych, które dotyczą górnych i dolnych dróg oddechowych.

Neonatolodzy w Polsce zabiegają obecnie o stworzenie systemu wielodyscyplinarnej opieki nad wcześniakami, którą maluchy byłyby objęte przynajmniej do 3. roku życia, optymalnie zaś do 6. roku życia.

Jak wskazują specjaliści, potrzebne jest także wprowadzenie edukacji i wsparcia psychologicznego dla rodziców, lepszy dostęp do rehabilitacji i stymulacji rozwoju dzieci. Taki system został już wprowadzony na Słowacji i w Estonii. Na Słowacji wprowadzano narodowy program kompleksowej opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie "Good to grow". W ramach tego programu planowane jest m.in. wydanie przewodnika dla pediatrów, zawierającego informacje, kiedy i do którego specjalisty powinni kierować wcześniaka po opuszczeniu przez niego szpitala.

W Estonii stan zdrowia wcześniaków jest monitorowany do 2. roku życia, ale neonatolodzy chcieliby móc go ocenić także w wieku przedszkolnym. Widzą też potrzebę stworzenia rejestru bardzo małych wcześniaków.

Stworzenie programu kompleksowej opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakami w Polsce umożliwiłoby rodzicom wcześniaków odbycie niezbędnych wizyt kontrolnych w jednym miejscu i w jednym czasie. - Według nas jest to niezbędne, bo "podróżowanie" od lekarza do lekarza nie jest dobre ani dla rodziców, ani tym bardziej dla maleńkich dzieci - wyjaśnia prof. Borszewska-Kornacka.

O potrzebie zorganizowania wizyt kontrolnych w jednym miejscu mówią też rodzice wcześniaków. Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom, 97% rodziców chciałoby korzystać z Narodowego Centrum Wcześniaków, gdzie mogliby w ciągu jednego dnia odwiedzić bezpłatnie wszystkich niezbędnych specjalistów ze swoim dzieckiem i uzyskać porady rehabilitanta oraz fizjoterapeuty.

Program kompleksowej opieki wielospecjalistycznej przyczyniłby się również do obniżenia kosztów związanych z wychowaniem wcześniaka, które i tak są bardzo wysokie.

Płacą, bo nie mogą czekać

Jak czytamy w raporcie, ponad 32 miliony złotych każdego roku wydają łącznie z własnej kieszeni rodzice polskich wcześniaków (dane Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom).

- Głównie są to wydatki na prywatną ochronę zdrowia. W placówkach publicznych czas oczekiwania na wizytę do specjalisty jest bardzo długi, a wcześniaki nie mogą czekać. Powikłania, z jakimi się rodzą, wymagają wizyt kontrolnych w określonym czasie, dlatego większość rodziców, bo ponad 63%, korzysta z prywatnych wizyt u specjalistów - zaznacza dr Tomasz Makaruk, prezes Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Jak wyliczono, koszt utrzymania wcześniaka do momentu osiągnięcia wieku szkolnego jest 4-krotnie wyższy niż koszt utrzymania dziecka urodzonego o czasie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum