Opieka farmaceutyczna rusza już ustawowo

Autor: oprac. PW • Źródło: RZ_03_202118 maja 2021 09:52

Farmaceuci uzyskali formalne uprawnienia, które pozwalają im udzielać pacjentowi w porozumieniu z jego lekarzem m.in. konsultacji dotyczących przyjmowanych leków.

Opieka farmaceutyczna rusza już ustawowo

16 kwietnia br. weszła w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty, która jest ważna zarówno dla samych farmaceutów, jak i pacjentów. Reguluje kwestie dotyczące m.in. uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wykonywania zawodu farmaceuty, ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Określa też uprawnienia farmaceuty i związane z nimi świadczenia, jakie mogą realizować dla pacjentów w aptece w ramach tzw. opieki farmaceutycznej. Da również farmaceutom prawo do wypisywania recept.

Nadzór nad przebiegiem farmakoterapii

Dla pacjentów największa nowość polega na tym, że farmaceuta będzie mógł w konsultacji z lekarzem wspierać pacjenta we właściwym wyborze leków, a przede wszystkim oceniać, czy przyjmowane leki nie wchodzą w interakcje, które mogą okazać się niebezpieczne. Interakcje lekowe to bardzo poważny problem dotyczący osób z wielochorobowością, które przyjmują wiele preparatów.

Opieka farmaceutyczna będzie więc świadczeniem zdrowotnym polegającym na sprawowaniu przez farmaceutę szczegółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

W ustawie opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące udokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Opieka ta może obejmować m.in.: prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej; wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Co zależy od pacjenta

Jak wynika z ustawy, w ramach opieki farmaceutycznej w aptece mogą być prowadzone: porady dla pacjenta na temat stosowanej terapii, także udzielanie instrukcji na temat użytkowania takich urządzeń jak glukometr, ciśnieniomierz czy nebulizator; kompleksowa analiza działania wszystkich stosowanych przez pacjenta leków. Możliwe jest też opracowanie przez farmaceutę indywidualnego planu opieki zmierzającego do osiągnięcia konkretnych efektów zdrowotnych, np. wyrównania glikemii, uzyskania oczekiwanego poziomu ciśnienia tętniczego.

To jednak, czy taka opieka będzie możliwa, zależy od pacjenta. Jeśli jej oczekuje, to na internetowym Koncie Pacjenta może przekazać dostęp farmaceucie (aptece czy punktowi aptecznemu) do e-recept i recept papierowych, zrealizowanych od stycznia 2019 roku, a także informacji, jakie leki na receptę zostały wykupione.

Na portalu pacjent.gov.pl Ministerstwo Zdrowia opublikowało instrukcję, jak upoważnić farmaceutę, który może wskazać pacjentowi np. możliwe niekorzystne interakcje między lekami. Publikacja podaje też inne przykłady tego, w czym farmaceuta może pomóc pacjentowi - np. poinstruować go, jak przechowywać leki, wskazać tańsze zamienniki, a także wystawić receptę w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Najpierw pilotaże

Pełne możliwości opieki nad pacjentem nie będą jednak dostępne od razu.

Opieka farmaceutyczna ma być świadczeniem dobrowolnym, ale jego wykonanie ma być dopiero w przyszłości opłacane ze środków NFZ. Przepis o wystawianiu recept przez farmaceutów będzie obowiązywać po 12 miesiącach od publikacji ustawy, czyli w styczniu 2022 r.

Nie ma też jeszcze rozporządzenia, które precyzyjnie określa, jak ma przebiegać prowadzenie opieki farmaceutycznej m.in. w zakresie możliwości kontaktu z lekarzem. Z pewnością jednak ustawa otworzyła szerokie możliwości wdrażania opieki farmaceutycznej.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło specjalny raport „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”, w którym pokazuje rozwiązania, jakie, w ramach opieki farmaceutycznej, mogą być zastosowane w przyszłości.

Jako pierwszą z usług opieki farmaceutycznej, która miałaby zostać wprowadzona w polskich aptekach w formie pilotażu finansowanego ze środków publicznych, Ministerstwo Zdrowia wskazuje właśnie usługę przeglądu lekowego. Pilotaż w tym zakresie będzie skierowany do pacjentów obciążonych wielolekowością, a celem będzie wykrycie problemów lekowych oraz poprawa efektywności klinicznej stosowanej farmakoterapii.

Resort zdrowia podkreśla, że kolejne usługi w ramach opieki farmaceutycznej będą wdrażane etapowo, „w wieloletniej perspektywie
czasowej”. PW, MAK

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum