Odwiedzimy każde województwo

Autor: WOK • • 10 czerwca 2009 18:22

Organizacja i finansowanie lecznictwa, przekształcenia placówek medycznych oraz wybrane wskaźniki zdrowotne w poszczególnych województwach - będą przedmiotem nowego cyklu publikacji w kolejnych wydaniach Rynku Zdrowia pod hasłem "Regionalna mapa zdrowia". Zaczynamy od woj. zachodniopomorskiego.

Jednym z głównych powodów, dla którego postanowiliśmy każdemu województwu poświęcać kolejne odcinki naszego "serialu", było ogromne zainteresowanie cyklem konferencji organizowanych przez redakcję i wydawcę Rynku Zdrowia pt. "System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy - regionalna perspektywa".

Początek Polski

Dlaczego na pierwszy ogień idzie właśnie Zachodniopomorskie? Otóż postanowiliśmy najpierw przedstawić sytuację w tych regionach, w których dotychczas nie gościliśmy z naszymi konferencjami.
Jest jeszcze jeden powód. Podczas jednej z takich regionalnych debat, pewien prelegent, mówiąc właśnie o woj.
zachodniopomorskim, użył sformułowania: "Na drugim końcu Polski...".
Niedawno usłyszeliśmy od włodarzy pewnej zachodniopomorskiej miejscowości, że "tu nie jest koniec, ale początek Polski!". Postanowiliśmy więc zacząć od początku...
Jednym z ważniejszych zadań stojących przed samorządowcami i menedżerami opieki zdrowotnej jest doprowadzenie do - adekwatnej wobec rzeczywistych zdrowotnych potrzeb Zachodniopomorzan - liczby oraz struktury szpitalnych łóżek.
W woj. zachodniopomorskim w 2007 roku było 39 szpitali ogólnych (w tym 5 szpitali uzdrowiskowych), 10 stacjonarnych zakładów psychiatrycznych i 17 zakładów opieki długoterminowej (bez jednostek podległych MON i MSWiA).
Liczba szpitali ogólnych obejmuje: r 2 szpitale kliniczne r 27 placówek podległych samorządom (w tym 1 szpital uzdrowiskowy) r 10 ZOZ-ów niepublicznych (w tym 4 szpitale uzdrowiskowe).
Liczba łóżek w zachodniopomorskim lecznictwie stacjonarnym wynosiła w 2007 roku 10 023, z czego 8 893 w szpitalach ogólnych (w tym 1 172 w szpitalach uzdrowiskowych) oraz 615 w zakładach opieki długoterminowej i 515 w zakładach psychiatrycznych.

Jednych łóżek brakuje...

Według danych, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na 10 tys. mieszkańców przypadają tam prawie 51,9 łóżka, czyli nieco więcej niż średnia krajowa (48,26), ale wyraźnie mniej od średniej w krajach Unii Europejskiej (59,04 - dane za 2007 rok).
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Ministerstwa Zdrowia opracował dokument w sprawie optymalnej liczby łóżek dla wszystkich województw w 22 specjalnościach.
Według tego dokumentu, w 2012 roku optymalna liczba łóżek w województwie zachodniopomorskim w wybranych 22 specjalnościach powinna wynosić łącznie 6 110 (tj. o 9,3% mniej niż było na koniec 2007 roku). Biorąc pod uwagę sytuację na poszczególnych oddziałach, zauważamy, iż na niektórych z nich może wystąpić niedobór łóżek - wynika z opracowania Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia. Przewiduje się, że powinna się zwiększyć liczba łóżek m.in. na oddziałach (w nawiasach - niedobór łóżek): rehabilitacyjnych (114), onkologicznych (40), chirurgii dziecięcej (30), otolaryngologicznych (24).

...innych jest za dużo

Natomiast liczba łóżek - według wspomnianej analizy NIZP - powinna się w Zachodniopomorskiem zmniejszyć na oddziałach (w nawiasach nadmiar łóżek): ginekologiczno-położniczych (237), chorób wewnętrznych (166 ), pediatrycznych (122), chirurgii ogólnej (82), gruźlicy i chorób płuc (79), okulistycznych (45), dermatologicznych (37), neurologicznych (23), chorób zakaźnych (21).
Na pozostałych oddziałach zachodniopomorskich szpitali liczba łóżek w 2007 roku osiągnęła poziom bliski optymalnemu (różnice mniejsze niż 20 łóżek).
Największe wykorzystanie łóżek występowało na oddziałach: psychiatrycznych (103,8%), oparzeń (100,8%), leczenia uzależnień (98,2%), rehabilitacyjnych (93,6%), onkologicznych (89,0%) i kardiochirurgicznych (87,9%).
Najmniejsze wykorzystanie łóżek odnotowano na oddziałach okulistycznych (46,5%), urologicznych (47,4%), ginekologiczno-położniczych (50,5%), anestezjologii i intensywnej terapii (52,8%) i pediatrycznych (53,7%).

Lekarze i pielęgniarki

W 2007 roku średnio na 10 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przypadało 20,5 pracujących lekarzy, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła wówczas krajowa średnia w tej materii. Największe wartości tego wskaźnika odnotowano w dwóch miastach: Szczecin (39,2 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców) i Koszalin (33,8).
Najmniej lekarzy na 10 tys. mieszkańców przypadało w powiatach koszalińskim (3,6) oraz gryfińskim (8,6).
W 2007 roku tylko w Szczecinie i Koszalinie oraz powiatach gryfickim i kołobrzeskim wyznaczone wartości wskaźnika były wyższe niż dla całego województwa.
Liczba pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców Zachodniopomorskiego wynosiła średnio 43, podczas gdy krajowa średnia sięgała wówczas 48.
W tym raporcie Rynku Zdrowia piszemy m.in. o niektórych działaniach podejmowanych przez zdrowotnych decydentów Zachodniopomorskiego, mających poprawić najważniejsze wskaźniki dotyczące lecznictwa w tym regionie. Czy tak się stanie? Jedną z okazji do weryfikacji tych przedsięwzięć będzie podsumowanie naszego cyklu, które opublikujemy jesienią 2010 roku.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum