Odrębny koszyk świadczeń dla dzieci?

Autor: OPR. MAK • • 20 października 2015 14:13

System "monitorowania losów małego dziecka", zmiana wyceny świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych - tych skierowanych do dzieci - to priorytety współpracy rzecznika praw dziecka Marka Michalaka z ministrem zdrowia prof. Marianem Zembalą.

Odrębny koszyk świadczeń dla dzieci?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Marek Michalak od lat inicjuje działania uszczelniające monitorowanie losów dziecka od momentu urodzenia. Jest m.in. zwolennikiem obowiązku przekazywania przez szpital, w którym urodziło się dziecko, informacji o tym fakcie do placówki sprawującej podstawową opiekę zdrowotną nad matką.

Nie zgubić się w systemie

Jak poinformował minister Zembala podczas spotkania z Markiem Michalakiem (31 lipca br.), wkrótce takie rozwiązanie będzie wprowadzone. Zakończyły się bowiem międzyresortowe konsultacje nad rozporządzeniem w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

- To bardzo dobra wiadomość. Należy zrobić wszystko, aby uniemożliwić "zagubienie" dziecka w systemie ochrony zdrowia - uważa Marek Michalak. - Nawet niewielki odsetek dzieci zagrożonych funkcjonowaniem poza systemem ochrony zdrowia i doznających krzywd będących tego następstwem czy też duży nakład pracy związany z wprowadzeniem zmian nie mogą uzasadniać rezygnacji z zaproponowanego rozwiązania - dodaje.

Badania i bilanse

- Ważnym elementem uszczelniania monitorowania losów dziecka w systemie ochrony zdrowia, który wkrótce będzie miał szczęśliwy finał, jest wdrożenie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat - czytamy na stronie MZ.

- Każde dziecko do wieku szkolnego będzie badane raz w roku - obiecał na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka prof. Marian Zembala. Dzieci w wieku szkolnym będą miały prowadzone bilanse zdrowia - tak jak do tej pory - raz na dwa lata.

Przypomnijmy, że dzięki nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, Książeczka Zdrowia Dziecka, o którą zabiegał RPD, stanie się elementem dokumentacji medycznej.

- To trzeci element uszczelniania monitorowania losów dziecka. Określenie książeczki jako rodzaju obowiązkowej dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. - przekonuje Marek Michalak.

Teraz czas na AOTMiT...

- Priorytetowa - zarówno dla RPD, jak i MZ - jest również opieka stomatologiczna. - W tym momencie najważniejsza jest zmiana wyceny procedur ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Wspólnie zamierzamy przekonać Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, że powinno nastąpić to jak najszybciej - wyjaśnia Marian Zembala.

Rzecznik Praw Dziecka podkreśla również, że niezbędne jest wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci. Do dokonania jasnego podziału wszystkich świadczeń na te wykonywane u dzieci i te realizowane u osób dorosłych skłania m.in. inny sposób ich realizacji (odmienność sprzętu, dawek stosowanych leków, przebieg i czas leczenia).

Zdaniem Marka Michalaka, wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci może być sposobem na zapewnienie właściwego podziału środków poprzez wskazanie kosztów świadczeń adekwatnych do wieku pacjentów.

"Minister to wspiera, podkreślając, że zabiegi diagnostyczne wykonywane u dzieci (np. tomografia, angiokardiografia, inne) wymagają obecności anestezjologa i przeszkolonego personelu pielęgniarskiego" - czytamy w informacji MZ.

... i dziecięcą psychiatrię

Wśród problemów, które należy pilnie rozwiązać, Rzecznik Praw Dziecka wskazuje także ograniczenie dostępności dzieci i młodzieży do lekarza psychiatry.

- Brak specjalistów psychiatrii dziecięcej, niedofinansowanie świadczeń psychiatrycznych, długi czas oczekiwania na leczenie szpitalne czy umieszczanie w jednym oddziale dzieci z krańcowo odmiennymi rozpoznaniami to najważniejsze luki systemu w tym zakresie - wylicza Marek Michalak.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze