Odpady do poprawki

Autor: AK • • 13 maja 2008 12:58

Po kontroli Głównego Inspektoratu

Tylko 3 z 30 skontrolowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska spalarni odpadów medycznych spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska - w Lublinie, Jedliczu oraz Koninie.
Do 8 spalarni GIOŚ miał niewielkie uwagi, natomiast do działalności 4 istotne zastrzeżenia. Stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami oraz niedotrzymanie wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. GIOŚ w dwóch przypadkach pouczył zarządzających zakładami, nałożył jeden mandat karny, wydał 19 zarządzeń pokontrolnych, wystąpił z jednym żądaniem przeprowadzenia postępowania służbowego oraz wszczął 5 postępowań o wstrzymanie użytkowania instalacji.
Kontrola Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została przeprowadzona w okresie od 2003 r. do 2006 r. Raport z kontroli przedstawiono w styczniu br

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum