RZ | 05-12-2017 15:13

Ochrona zdrowia wymaga działań ponad podziałami

Trudno osiągnąć kompromis, kiedy w debacie nad kształtowaniem systemu opieki zdrowotnej padają dane, które nie pochodzą z rzetelnych, miarodajnych źródeł. Konsensus w ochronie zdrowia jest bardzo potrzebny, ale wymaga działań ponad politycznymi podziałami. Dotyczy to, między innymi, prac nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej.

Odnosząc się do krytykowanego przez opozycję ulokowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalach sieciowych, m.in. przy oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć - można oczywiście dyskutować nad tym rozwiązaniem. Czy to świadczenie powinno pozostawać w ramach podstawowej opieki zdrowotnej? Przecież od tego praktycznie odstąpiono już kilka lat temu. Ponadto praktyka wskazuje, że wielu pacjentów z tzw. wieczorynki i tak trafiało do szpitali. Poza tym obecnie - wbrew krytykom - jest więcej punktów nocnej i świątecznej opieki niż przed wprowadzeniem sieci szpitali. Być może w niektórych miastach dostęp do nocnej i świątecznej opieki jest utrudniony. Takie przypadki oczywiście trzeba korygować.

Kolejnym, niemającym uzasadnienia w praktyce zarzutem wobec tzw. sieci szpitali jest to, że nie ma w niej jednostek prywatnych. Mogę powiedzieć, z perspektywy mojego województwa (kujawsko-pomorskiego - przyp. red.), że w sieci szpitali znalazły się również placówki niepubliczne. Głównym kryterium kwalifikacji do sieci szpitali była kwestia potrzeb zdrowotnych, a nie własności szpitali. Planowane są też nowe konkursy, które pozwolą na bieżące uzupełnienie świadczeń w ramach lecznictwa szpitalnego.

Przypomnę, że przez kilka ostatnich lat zamiast kontraktowania było jedynie aneksowanie wcześniejszych umów. W ten sposób de facto omijano ustawowe zapisy. Nie chcieliśmy kontynuować takiego podejścia. Stąd finansowanie w ramach sieci oraz możliwość zawierania kontraktów na pewne świadczenia w drodze konkursów.