Ocena efektów szczepień przeciwko pneumokokom

Autor: RZ • • 16 kwietnia 2018 13:52

Samorządowe programy szczepień przeciwko pneumokokom - ze względu na ich stosunkowo dużą skalę - stanowią model pozwalający dokonać oceny ich skuteczności w wymiarze ogólnopolskim. Projekt ewaluacji tych programów realizowany jest przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wspólnie z Zakładem Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ocena skuteczności szczepień przeciwko pneumokokom obejmuje kilkanaście wybranych jednostek samorządu terytorialnego w różnych regionach kraju, realizujących takie programy profilaktyczne od co najmniej kilku lat.

Pewnym problemem jest to, że samorządy nie publikują - na przykład na swoich stronach internetowych - sprawozdań dotyczących efektywności takich prozdrowotnych działań. Trudno powiedzieć, dlaczego, ponieważ informacje o efektach innych samorządowych przedsięwzięć, jak chociażby budowy obiektów sportowych, są upubliczniane.

Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że realizatorzy programów zdrowotnych, w tym między innymi szczepień, nie dysponują jeszcze narzędziami do oceny ich rezultatów. Staramy się jednak pozyskać w poszczególnych samorządach dane dotyczące przebiegu szczepień przeciwko pneumokokom.

Sprawdzamy nie tylko liczbę zaszczepionych osób oraz jaką część populacji stanowią dzieci objęte programem. Chcemy również sięgnąć po dane, którymi dysponuje NFZ, a dotyczące wpływu tych szczepień na liczbę hospitalizacji. Chodzi nam o uzyskanie informacji wskazujących, czy szczepienia przeciwko pneumokokom spowodowały, że mniej dzieci trafiało do szpitali z chorobami wywoływanymi przez te zakażenia bakteryjne - między innymi z zapaleniem płuc, zapaleniem ucha środkowego czy zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Oczekiwanym efektem końcowym szczepień przeciwko pneumokokom powinna być właśnie redukcja liczby hospitalizacji spowodowanych skutkami tych zakażeń.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum