O zdrowiu strategicznie

Autor: Wojciech Koza • • 16 lutego 2015 09:44

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 przewidziane zostały działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne Małopolanom. W tej kadencji samorządu będziemy je kontynuować. Środki na rozwój opieki zdrowotnej zostały uwzględnione zarówno w budżecie województwa małopolskiego na rok 2015, jak i w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym oraz Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski.

O zdrowiu strategicznie

Diagnoza potrzeb

Za główne zadanie uznaliśmy zadbanie o zapewnienie dostępności i dobrej jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu, w tym pacjentów z mniejszych miejscowości.

W najbliższych latach inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia będą realizowane w dziedzinach wynikających z potrzeb zdiagnozowanych na poziomie krajowym i regionalnym, tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, neurologii, chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem.

Zarząd Województwa Małopolskiego od lat wspiera modernizację i doposażenie obiektów o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym i subregionalnym. Na pomoc mogą więc liczyć zarówno wysoko wyspecjalizowane ośrodki, które leczą pacjentów z całego kraju, jak i szpitale wojewódzkie i powiatowe.

W złotówkach i w euro

Podpisany w listopadzie 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla Małopolski to olbrzymi zastrzyk finansowy dla naszego regionu. Z budżetu państwa finansowana będzie m.in. budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szacunkowa wartość tej inwestycji to 1,23 mld zł. Dofinansowanie państwa ma wynieść 800 mln zł, natomiast w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Zarząd Województwa zadeklarował przekazanie 60 mln euro na wyposażenie nowego szpitala.

Wynegocjowaliśmy również wsparcie w finansowaniu przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Małopolska otrzyma na ten cel 201,3 mln zł.

Ze środków europejskich w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 aż 131 mln euro przeznaczonych zostanie na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia. Natomiast w budżecie województwa na rok 2015 zagwarantowane zostały środki na budowę ośrodka psychiatrycznego wraz ze specjalistyczną poradnią konsultacyjną w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie oraz modernizację Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Programy zdrowotne

W Małopolsce wdrażane są programy zdrowotne w zakresie: prewencji i wykrywania chorób układu krążenia, profilaktyki zakażeń pneumokokowych, przeciwdziałania chorobom nowotworowym, a także promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania rozwojowi depresji.

W latach 2014-2020 dodatkowo realizowane będą dwie ważne inicjatywy: Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Podejmowane będą też działania edukacyjne i promujące zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Kampania "Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie" ma uświadomić młodym internautom niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z bezkrytycznym korzystaniem z internetu. Poprzez projekty takie jak "Już pływam", "Jeżdżę z głową" i "Wakacje z piłką nożną" rozwijamy zainteresowanie młodych Małopolan sportem i zachęcamy ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Mamy nadzieję, że dobre nawyki wyniesione z uczestnictwa w tych projektach przełożą się na długie życie w zdrowiu w grupie objętej programem.

Na 5 głównych programów zdrowotnych, realizowanych w latach 2011-2014 z inicjatywy władz regionu, przeznaczono prawie 3,5 mln zł, co pozwoliło na udzielenie pomocy ponad 170 tys. osób. Środki na programy samorządowe zapewnione zostaną także w nadchodzących latach.

Dla samorządu województwa małopolskiego ochrona zdrowia jest jednym z zasadniczych priorytetów. W tym zakresie niezmiennie liczymy też na współdziałanie władz lokalnych, regionalnych i centralnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum