Nowelizacja wykazów leków refundowanych

Autor: RZ • • 25 czerwca 2014 15:45

Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia ministra zdrowia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującą od 1 maja 2014 roku.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia (obowiązującego od 1 marca 2014 r.) do projektu nowych wykazów dodanych zostało 117 nowych produktów, w tym:

Lek zawierający indakaterol (2 kody EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków beta-2-mimetycznych dla pacjentów z POChP.

Lek zawierający lakozamid (5 kodów EAN) refundowany we wskazaniu terapia dodana u chorych powyżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych w III linii leczenia padaczki.

Lek złożony zawierający dwie substancje o działaniu przeciwbólowym - tramadol i paracetamol (2 kody EAN). Lek będzie refundowany we wskazaniu nowotwory złośliwe (poziom odpłatności - bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu (poziom odpłatności - 30%).

Lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu - zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby - przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Wskazania

Ministerstwo informuje, że dla dwóch substancji czynnych (4 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją (riwaroksaban i kwas zoledronowy).

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XV obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Resort zdrowia wyjaśnia, że wskutek "upłynięcia z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych w XV obwieszczeniu zostanie ograniczony tylko do jednego wskazania zakres wskazań refundacyjnych dla dwóch produktów:

lamotrigina - 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu padaczka oporna na leczenie);

kwetiapina - 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu schizofrenia).

Chemioterapia

Zwiększy się dostępność leczenia w chemioterapii i w terapii wspomagającej chemioterapię. Refundacją zostanie objęty:

nowy lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych;

lek zawierający pleriksafor (1 kod EAN) refundowany w zakresie kodów ICD-10 opisanych w załączniku C.71; lek będzie stosowany w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu granulocytów, dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych, w przypadku gdy mobilizacja tych komórek innymi metodami jest niewystarczająca;

kolejny lek zawierający kwas zoledronowy (2 kody EAN) refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był refundowany we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C61 - nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

Ta zmiana umożliwi refundację leku m.in. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości - bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum