Nowelizacja w aptece i szpitalu

Autor: RZ • • 29 czerwca 2013 12:21

Lista refundacyjna co trzy miesiące, leki szpitalne kupowane bez ograniczenia limitu finansowania i zmiana praktyki ich rozliczania przez NFZ, uproszczenie procedur przy składaniu wniosków o ponowne objęcie refundacją - to tylko niektóre z propozycji zawartych w projekcie założeń do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia.

Po każdej nowelizacji ustawy refundacyjnej udręką pacjentów są zmieniające się ceny leków w aptece. Obniżenie ceny jednego z leków lub wprowadzenie odpowiednika produktu refundowanego w danej grupie limitowej wiąże się ze zmianą limitu finansowania w tej grupie i jednocześnie zmianą poziomu odpłatności na pozostałe leki.

 

By oszczędzić pacjentom niemiłych niespodzianek, resort proponuje opóźnienie procesu zmiany limitu o 3 miesiące.

W praktyce oznacza to, że jeśli na wykazy refundacyjne trafi lek, którego cena zostanie obniżona do najniższego poziomu, a zatem powinien on wyznaczać podstawę limitu, stanie się tak, ale dopiero przy kolejnej nowelizacji listy leków refundowanych.

Cena leku będzie niższa od razu po wejściu w życie nowego wykazu, natomiast obniżenie limitu finansowania i ewentualny wzrost odpłatności będą obowiązywały trzy miesiące później, dając lekarzom i pacjentom czas na zwrócenie uwagi na zmiany wysokości dopłat.

Resort zdrowia zapowiada zmiany także w zakresie leków szpitalnych. Proponuje doprecyzowanie określenia cen stosowanych przez szpitale poprzez dodanie zastrzeżenia, że sztywny charakter cen i marż nie będzie obowiązywać podczas zakupów leków szpitalnych (wcześniej ustawa wprowadziła zasadę, że szpital może kupić lek po cenie nie wyższej niż cena urzędowa).

Ponadto MZ proponuje zmianę definicji ceny detalicznej i ceny hurtowej polegającej na usunięciu rozbieżności interpretacyjnych w zakresie naliczania VAT w trakcie wyznaczania cen w kolejnych ogniwach łańcucha dystrybucji oraz zmianę definicji ceny zbytu netto polegającą na dodaniu słów "stosowana przez wnioskodawcę", co ma na celu jednoznaczne wskazanie, kto powinien stosować cenę zbytu netto.

Ponieważ decyzje refundacyjne były wydawane na dwa lata, zaś w obecnie obowiązującej ustawie refundacyjnej brakuje procedur przedłużania tych decyzji, powstała obawa, iż zaistnieje konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją i wielogodzinnych negocjacji z Komisją Ekonomiczną. W założeniach do zmiany ustawy zaproponowano procedurę przedłużania decyzji refundacyjnych. Nowelizacja ma uprościć procedurę wnioskowania o refundację leków, które już posiadają decyzję refundacyjną.

Także w przypadku składania wniosku o dodatkowe wskazanie dla leku, który jest już objęty refundacją, będzie zmiana dotychczasowej decyzji, a nie wydanie nowej.

Pojawiła się również propozycja zmiany częstotliwości publikowania nowelizacji listy refundacyjnej co trzy miesiące, a nie co dwa.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum