Nowelizacja tuż-tuż

Autor: WR, PAP • • 14 stycznia 2009 13:37

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zmian w Prawie farmaceutycznym

Jak podaje resort zdrowia, projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego jest już po konsultacjach społecznych. Kiedy zamykaliśmy to wydanie Rynku Zdrowia, trwały uzgodnienia resortowe.
- Chcemy wprowadzić zakaz reklamowania aptek. Mają one świadczyć opiekę farmakologiczną, a nie reklamować swoje promocje. Nie będzie reklam typu: u nas najniższe ceny. W Polsce 10% hospitalizacji wynika z nadmiernego przyjmowania leków. Jesteśmy pod tym względem w czołówce europejskiej.
Chcemy to ograniczyć - podkreślił w rozmowie z PAP Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia .

Zakaz reklamowania aptek

Zgodnie z nowymi przepisami apteki nie będą się mogły reklamować m.in. na billboardach, plakatach i ulotkach.
Informacje o promocjach będą mogły być dostępne wyłącznie na terenie aptek.
Dzięki nowelizacji Prawa farmaceutycznego mają być uregulowane sprawy związane z bezpieczeństwem i jakością produktów leczniczych. Wprowadzone będą także przepisy ograniczające koncentrację na rynku farmaceutycznym.
Zgodnie z projektem noweli, ceny i marże leków refundowanych ze środków publicznych będą ustalane urzędowo przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.
W ocenie resortu zdrowia, umożliwi to wyeliminowanie znacznych różnic cen produktów leczniczych w aptekach, a ponadto spowoduje, że wysokość cen ustalanych na linii producent - hurtownik - aptekarz zostanie ograniczona z korzyścią dla pacjenta .

Fałszywki i działania niepożądane

Według projektowanych przepisów, jeden właściciel nie będzie mógł posiadać jednocześnie apteki i hurtowni leków.
Na terenie jednego województwa apteki lub hurtownie należące do jednego podmiotu nie będą mogły stanowić więcej niż jeden procent wszystkich aptek lub hurtowni leków.
Nowela definiuje też sfałszowany produkt leczniczy oraz wprowadza możliwość prowadzenia niekomercyjnych badań farmaceutycznych, czyli takich, które nie prowadzą do rejestracji leku.
ZOZ-y, w tym stacje sanitarno-epidemiologiczne, będą mogły wystawiać zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego, m.in.
produktu immunologicznego, bez konieczności uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
W projekcie umieszczono też przepis nakładający na osoby wykonujące zawód medyczny obowiązek zgłaszania działań niepożądanych związanych z podawaniem pacjentom produktów leczniczych.
Obowiązek ten obejmie w szczególności pielęgniarki i położne.
Wprowadza się również przepis obligujący wszystkie podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi do niezwłocznego zgłaszania do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej faktu ujawnienia sfałszowanych produktów leczniczych .

Ustawiczne szkolenie

W projekcie znalazł się także zapis umożliwiający tworzenie punktów aptecznych w jednostkach wojskowych.
Z usług takiego punktu będą mogły korzystać jedynie osoby uprawnione do przebywania w danej jednostce.
Nowela zakłada, że inspektorzy farmaceutyczni będą podlegać bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, a nie, jak dotychczas, wojewodom.
W projekcie wprowadza się obowiązek ustawicznego szkolenia techników farmacji. Ponadto nowelizacja znosi granicę wieku dla kierowników aptek (do tej pory nie mogli mieć więcej niż 65 lat) .

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum