Nowa perspektywa finansowania infrastruktury szpitali

Autor: Piotr Gałecki • • 14 listopada 2014 09:56

Nakłady finansowe na psychiatrię są zbyt niskie i dzieje się tak od wielu lat. NFZ refunduje tylko leczenie i to rzadko kiedy na granicy opłacalności, często poniżej kosztów. Tu należy upatrywać podstawowej przyczyny tego, że niektóre szpitale, ale podkreślę, że tylko niektóre - mają kłopoty z infrastrukturą.

Nowa perspektywa finansowania infrastruktury szpitali

Na niskie nakłady finansowe w tej dziedzinie zwróciła uwagę NIK w swoim raporcie. Mam jednak dobrą wiadomość z Ministerstwa Zdrowia, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są środki finansowe na modernizację infrastruktury szpitali psychiatrycznych.

Cały czas mówimy o potrzebie poprawy warunków lokalowych w tych jednostkach. Jednym z rozwiązań jest ocena potrzeb medycznych tworzona przez wojewodów, przy udziale Wojewódzkich Rad do Spraw Potrzeb Zdrowotnych - planowana w przyszłości. Mapy potrzeb zdrowotnych będą służyć do analiz bieżącej i prognozowanej sytuacji demograficznej i zdrowotnej ludności, z uwzględnieniem posiadanych zasobów i infrastruktury medycznej.

Dzięki temu można będzie wskazywać prognozowane potrzeby w zakresie świadczeń zdrowotnych, w tym dotyczących zdrowia psychicznego. Na podstawie map potrzeb zdrowotnych i wynikających z nich priorytetów ustalane będą plany zakupów świadczeń opieki zdrowotnej. Dopilnuję, aby zdrowie psychiczne znalazło się na czele priorytetów potrzeb zdrowotnych, a tym samym - aby było odpowiednio finansowane.

Szpitale borykają się z olbrzymimi kolejkami do terapii uzależnień. Raport NIK stwierdza, że wszyscy pacjenci pilnie wymagający leczenia szpitalnego byli przyjmowani na bieżąco, nawet w sytuacjach braku wolnych miejsc.

Powodowało to okresowe nadmierne zgęszczenia łóżek w salach chorych i umieszczanie pacjentów na korytarzach. Sytuacja ta, miejmy nadzieję, ulegnie poprawie w nadchodzących latach, do czego powinien przyczynić się rozwój psychiatrii środowiskowej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum